Nawigacja

Piątek 18.04.2014

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50

TO TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
 

Wiadomości

 • KRYTERIA REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH

  KRYTERIA REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50
  NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  1.    Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 50 przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty

  2.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP 50 mogą zostać przyjęci do klasy I na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustalonymi kryteriami:

 • ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie ul. Katowicka 28 informuje, że od 1 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego (klasa 0) i klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

  Zgodnie z obecnymi przepisami obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci urodzone w 2009r. (pięciolatki). Natomiast obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2007 (siedmiolatki) oraz dzieci urodzone od 01.01.2008 do 30.06.2008r.(sześciolatki). Rodzice dzieci urodzonych od 01.07.2008 do 31.12.2008 r. decydują o pójściu dziecka do klasy I lub klasy „0”.
   
  Zapisu należy dokonać drogą elektroniczną poprzez Portal Edukacyjny Miasta Krakowa w

 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Z okazji Dnia Babci i Dziadka wszystkie dzieci z  klas początkowych przygotowały krótkie przedstawienia, na których podziękowały swoim kochanym Babciom i Dziadkom za ich miłość i cierpliwość. Cieszymy się, że goście dopisali i czekamy na nich już za rok.

 • DZIEŃ OTWARTY

  Serdecznie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009, 2008 oraz 2007 oraz ich rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 22 lutego 2014 roku w godzinach od 10:00 do 12:00.

  W programie:

  • Program artystyczny (od godz. 10:00)
  • Zajęcia otwarte na terenie szkoły (od ok. godz. 10:30) m.in.:

            - Zwiedzanie szkoły,
            - Warsztaty  plastyczne,
            - Zabawy integracyjne,
            - Gry i zabawy ruchowe,
            - Komputerowe ABC,
            - Słodka niespodzianka.

 • WIELKI SUKCES

  Zespół „Detektywi” – Franciszek Pędziwiatr i Kosma Mazurkiewicz uczniowie klasy VI naszej szkoły zostali laureatami konkursu Tesco dla Szkół:„Talent do niemarnowania” i zdobyli I nagrodę w kategorii: „Najbardziej utalentowani filmowcy”.
  Pomysłowość i talent uczniów zespołu „Detektywi” wywarł bardzo duże wrażenie na jurorach.

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ich rodzicom, oraz opiekunowi p. Katarzynie Lach.
  Dzięki nim nasza szkoła otrzyma wspaniałą nagrodę: PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ.
  Cieszymy się bardzo i dziękujemy !! !!

 • 1% podatku

  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 im. Wł. Tetmajera w Krakowie serdecznie dziękują za przekazanie w poprzednich latach 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
  Okazane przez Państwa wsparcie przyczynia się do poprawy warunków i podnoszenia poziomu kształcenia w naszej szkole.
  Prosimy o wsparcie naszej szkoły również w tym roku.
  (Szczegóły w zakładce
  1%podatku)
  Z życzeniami wszelkiej pomyślności: Anna Żelawska – dyrektor SP 50
                           Rada Rodziców SP 50

 • ZIMA W SZKOLE

  Zima w szkole!

  W czasie ferii zimowych -  czyli od 03 do 16 lutego  w szkole mogą być zorganizowane zajęcia dla uczniów.
  Zajęcia będą bezpłatne, rodzice ponoszą tylko koszt obiadu – 8 zł i ewentualnych wyjść i wycieczek.
  Możliwy czas pobytu uczniów klas 0-III  to 8 godz. ( 8:00- 16:00 ),
  a uczniów klas starszych 6 godz. ( 8:00-14:00)

  Wstępnego zgłoszenia ucznia należy dokonać w sekretariacie szkoły do 10 stycznia podając dokładnie termin pobytu dziecka, ilość godzin i korzystanie z obiadu.
  Akcja „Zima w szkole” zostanie zorganizowana jeżeli zgłosi się wystarczająca liczba uczniów.
  Rodzice uczniów uczestniczących w akcji będą proszeni o wypełnienie kart kwalifikacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 3 Rozporządzenia MEN z dnia 21-01-1997r.
  – Karty w sekretariacie szkoły

 • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

  W naszej szkole 11.12.2013 będziemy wspominać życie i twórczość naszego patrona - Włodzimierza Tetmajera. W tym dniu czeka nas wspólna podróż do czasów dawnych Bronowic.

  W programie:

  8:00 -  Msza Św. dziękczynna za życie i dzieło Włodzimierza Tetmajera w Kościele św. Antoniego w Bronowicach Małych przy ul. Pod Strzechą 16


  10:00 – Program artystyczno-patriotyczny uczniów SP 50
       Występ animatora kultury ludowej z gminy Zielonki Władysława Kuśmierczyka

  11:00 – Uroczysta sesja Naukowa:
       Włodzimierz Tetmajer i jego działalność polityczna- prof. Dr hab. (UJ) Stanisław Grodziski
       Walory patriotyczne w twórczości Wł. Tetmajera– mgr Roman Szatko

  12:00 - Dyskusja z uczniami szkoły „ Rola Patrona Szkoły w drodze Polaków do Niepodległości”
      dr A. Kosiniak-Kamysz, dr K. Baścik, mgr Roman Szatko

 • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

  W dniu 05.11.2013 odbyło się ślubowanie klas pierwszych.  W tym dniu dzieci z klasy pierwszej a i b udowodniły, że są już gotowe aby stać „stuprocentowymi” uczniami Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie. Zaprezentowały przygotowane programy artystyczne. Całość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Marcin Bartosik. Na ślubowanie przybyli Włodzimierz Tetmajer (w tej roli wystąpił Kasper Kądziołek) i Anna Tetmajerowa (Weronika Sułek),którzy uświetnili swoją obecnością to szkolne święto.  Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor mgr Annę Żelawską.

 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  "ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ"

  Zapraszamy wszystkich do uczczenia Święta NIepodległości poprzez wspólne śpiewanie w kościele pw. Św. Antoniego w Bronowicach Małych (ul. Pod Strzechą16) 10 listopada 2013r. o godz. 11:45.

  Program:

  • 11:45 Przybycie pocztów sztandarowych szkół DZielnicy VI, złożenie kwiatów Ku chwale mieszkańców Bronowic MAłych, odśpiewanie hymnu.
  • 12:00 Msza św. i intencji Ojczyzny.
  • 12:45 Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek żołnierskich i niepodległościowych.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie
  Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków
 • 12 637 14 57

Galeria zdjęć