• Abonament – 12zł
     Pojedynczy obiad – 13 zł


     WPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2021

     23 X 12 zł = 276 zł


      


     Płatności za obiady proszę dokonywać na konto:
     67 2490 0005 0000 4500 7019 4289
     Agnieszka Przeniosło INES
     ul. Katowicka 28
     31-351 Kraków

     W tytule przelewu proszę podać IMIĘ INAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ oraz za jaki okres dokonywana jest płatność.
      

     Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie do 5-ego danego miesiąca.

     Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz.7.30 pod numerem telefonu 888 854 329 WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie za kolejny miesiąc.
      

     Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

     JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA  26 LIPCA  2016 r