• HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2022/2032

    • HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

                                     ROK SZKOLNY 2023/2024

      

     1. Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w formie stacjonarnej i zdanej.
     2. Nie ustala się dni otwartych – rodzice komunikują się na bieżąco z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. W razie potrzeby może zostać ustalone spotkanie on-line lub bezpośrednie z inicjatywy rodzica, nauczyciela lub pedagoga szkolnego.
     3. Wszyscy nauczyciele ustalają godziny dostępności przeznaczone na konsultacje z rodzicami i uczniami.
     4. Harmonogram zebrań z rodzicami:                                                               

      

     18 IX 2023 - klasy II - IV; stacjonarnie: 17:00 lub 18:00 (zgodnie z informacją od wychowawcy)

     19 IX 2023 - klasy V - VIII, stacjonarnie: 17:00 lub 18:00 (zgodnie z informacją od wychowawcy)

     16 X 2023 - zebrania klas I oraz spotkanie z psychologiem (kl.I i IV)

     5 II i 6 II 2024 - podsumowanie I semestru

     10 VI i 11 VI 2024 - podsumowanie roku szkolnego; oceny proponowane

      

     Dodatkowe zebranie z rodzicami może zostać zwołane z inicjatywy wychowawcy, nauczycieli uczących w danej klasie, rodziców lub dyrektora szkoły.