Nawigacja

CO NAS WYRÓŻNIA OFERTA SZKOŁY GRONO PEDAGOGICZNE HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON KONTRAHENCI SALI GIMNASTYCZNEJ

O szkole

CO NAS WYRÓŻNIA

                                                                              


 

       

                    

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie -"Tradycja i nowoczesność"

Szkoła Podstawowa nr 50 - Tradycja i nowoczesność - mieści się w zacisznym miejscu w Bronowicach Małych, w pobliżu tak znanych krakowskich miejsc, jak Rydlówka i Tetmajerówka . Mała szkoła z dużymi tradycjami a w ostatnim czasie rozbudowana i odnowiona. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą i Szkoła promująca zdrowie. Szkoła posiada nową, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz nowoczesną pracownię multimedialną. Tradycją szkoły jest uczestniczenie w corocznym obrzędzie osadzania chochoła w rocznicę słynnego wesela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną oraz stała współpraca z Muzeum Młodej Polski- Rydlówka i Towarzystwem Przyjaciół Bronowic. W szkole znajduje się Izba Tradycji, w której zgromadzone są eksponaty związane z tradycją i historią Bronowic. Na wyróżnienie zasługuje praca wokół patrona szkoły Włodzimierza Tetmajera, realizowana poprzez własne programy nauczycieli z zakresu regionalizmu oraz organizacja od wielu lat Szkolnego Festynu Bronowickiego. W szkole realizowany jest autorski program wychowawczy „Wychowanie do Wartości”. Szkoła konsekwentnie współpracuje z instytucjami wspomagającymi jej działania a szczególnie z Radą Dzielnicy VI, Parafią Św. Antoniego, z muzeum etnograficznym, ze strażą miejską, z klubem sportowym Bronowianka. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie klasy VI - 9 najwyższy stanin. Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w szkołach ponadpodstawowych, wyróżniając się wiedzą oraz kulturą osobistą. Szkoła ciągle poszerza swoja ofertę edukacyjną, szczególnie o zajęcia o charakterze regionalnym, artystycznym , sportowym oraz multimedialnym. Jest otwarta na wszystkie propozycje rodziców. W bieżącym roku szkolnym realizujemy dwie innowacje: 1. Szerokie horyzonty 2. Z angielskim na co dzień - praktyka czyni mistrza.

Pośród sadów, łąk chaty bielone, okienkami patrzą wciąż w Krakowa stronę. Zapach łąk i traw skoszonych się unosi, a śpiew ptaków się ku niebu wznosi. To są piękne okolice, to są nasze Małe Bronowice. Tu nas uczy tak jak druga matka, nasza szkoła starowinka-Jubilatka!

Szkoła prowadzi osobne oddziały klas pierwszych dla uczniów 6-letnich i 7-letnich. Dla uczniów najmłodszych przygotowano sale lekcyjne dostosowane do potrzeb - pojedyncze stoliki, dywan, kolorowe meble, pomoce dydaktyczne. Najmłodsi uczniowie korzystają z obiadów pod opieką wychowawców świetlicy. Na potrzeby świetlicy szkolnej przeznaczono 4 pomieszczenia -uczniowie kl. I, II, III i IV.

W ramach świetlicy szkolnej uczniowie mogą korzystać z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz instruktorów MDK W ramach zajęć dodatkowych oferujemy: zajęcia szachowe, kółko fotograficzne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, taniec towarzyski, taniec ludowy, kółko plastyczne, chór, zajęcia sportowe, gimnastykę artystyczną i sportową, język angielski, język hiszpański oraz koła przedmiotowe Wszystkie zajęcia odbywają się w szkole.

Szkoła współpracuje: MDK Dom Harcerza, Staromiejskie Centrum Kultury ," Dworek Białoprądnicki", KS Bronowianka", Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Dzielnica VI, TS SOKÓŁ

Szkoła otwarta jest na różnorodne propozycje rodziców.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie
    Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków
  • 12 637 14 57

Galeria zdjęć