• Rada SU

    • ROK SZKOLNY 2022/2023

      

     Przewodniczący:     MAGDALENA SKRZYPEK

     Zastępcy:                NINA ORŁOWSKA,

                                  WOJCIECH CIEŚLIŃSKI

      

     Członkowie:

     HANNA ALTHEIM

     FRANCISZEK STAŃCZUK

     ANTONINA SKUBLICKA

     AMELIA LULEK

     LEON SAJDAK

     NATALIA SZUMIEC

     JAN MAZELA

     IWO KAMIŃSKI