•  

   Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

   Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

   Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

    

   Procedura wydawania mLegitymacji.

   Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji, co najmniej 6.0

   Dokumenty do pobrania:

   Wniosek_mLegitymacja.docx

   Regulamin_uslugi_mLegitymacja_szkolna_w_Aplikacji_mObywatel.pdf

    

   W szkole :

   1. Rodzic ( opiekun prawny) na adres mailowy: mlegitymacja50@gmail.com wysyła zdjęcie (legitymacyjne) w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB.  (przed złożeniem wniosku, plik nazwany imieniem i nazwiskiem ucznia)

   2. Uczeń przynosi do sekretariatu wniosek o wydanie mLegitymacji oraz potwierdza swoją tożsamość dokumentem (papierowym - legitymacja).

   3. Po wprowadzeniu do systemu uczeń otrzymuje kod aktywacyjny wysłany na adres mail (wiadomość zwrotna do zdjęcia).

   4. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.

   5. Ustawowy czas realizacji wprowadzenia do systemu wynosi 14 dni.

    

   Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym GENERATORZE ZDJĘĆ – TUTAJ >

    

   W domu należy:

   1. Zapoznać się i zaakceptować -  regulamin mLegitymacja

   2. Pobrać aplikacje mObywatel

   3. Wybrać PLUS i Legitymacja Szkolna

   4. Zeskanować kod QR

   5. Pobrać dane osobowe ucznia z systemu.

   Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel. Ustawowy czas realizacji wprowadzenia do systemu wynosi 14 dni. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Kod zostaje wysłany na mail rodzica (użyty przy wysłaniu zdjęcia do szkoły).
   Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

    

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 W KRAKOWIE

    Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 w Krakowie

   1. Szkoła – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe.

   2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD):

   1. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.


    

     

  • brak danych