• CO NAS WYRÓŻNIA

    •                                                                               


      

            

                         

     Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie -"Tradycja i nowoczesność"

     Szkoła Podstawowa nr 50 - Tradycja i nowoczesność - mieści się w zacisznym miejscu w Bronowicach Małych, w pobliżu tak znanych krakowskich miejsc, jak Rydlówka i Tetmajerówka . Mała szkoła z dużymi tradycjami a w ostatnim czasie rozbudowana i odnowiona. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą i Szkoła promująca zdrowie. Szkoła posiada nową, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz nowoczesną pracownię multimedialną. Tradycją szkoły jest uczestniczenie w corocznym obrzędzie osadzania chochoła w rocznicę słynnego wesela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną oraz stała współpraca z Muzeum Młodej Polski- Rydlówka i Towarzystwem Przyjaciół Bronowic. W szkole znajduje się Izba Tradycji, w której zgromadzone są eksponaty związane z tradycją i historią Bronowic. Na wyróżnienie zasługuje praca wokół patrona szkoły Włodzimierza Tetmajera, realizowana poprzez własne programy nauczycieli z zakresu regionalizmu oraz organizacja od wielu lat Szkolnego Festynu Bronowickiego. W szkole realizowany jest autorski program wychowawczy „Wychowanie do Wartości”. Szkoła konsekwentnie współpracuje z instytucjami wspomagającymi jej działania a szczególnie z Radą Dzielnicy VI, Parafią Św. Antoniego, z muzeum etnograficznym, ze strażą miejską, z klubem sportowym Bronowianka. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie klasy VI - 9 najwyższy stanin. Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w szkołach ponadpodstawowych, wyróżniając się wiedzą oraz kulturą osobistą. Szkoła ciągle poszerza swoja ofertę edukacyjną, szczególnie o zajęcia o charakterze regionalnym, artystycznym , sportowym oraz multimedialnym. Jest otwarta na wszystkie propozycje rodziców. W bieżącym roku szkolnym realizujemy dwie innowacje: 1. Szerokie horyzonty 2. Z angielskim na co dzień - praktyka czyni mistrza.

     Pośród sadów, łąk chaty bielone, okienkami patrzą wciąż w Krakowa stronę. Zapach łąk i traw skoszonych się unosi, a śpiew ptaków się ku niebu wznosi. To są piękne okolice, to są nasze Małe Bronowice. Tu nas uczy tak jak druga matka, nasza szkoła starowinka-Jubilatka!

     Szkoła prowadzi osobne oddziały klas pierwszych dla uczniów 6-letnich i 7-letnich. Dla uczniów najmłodszych przygotowano sale lekcyjne dostosowane do potrzeb - pojedyncze stoliki, dywan, kolorowe meble, pomoce dydaktyczne. Najmłodsi uczniowie korzystają z obiadów pod opieką wychowawców świetlicy. Na potrzeby świetlicy szkolnej przeznaczono 4 pomieszczenia -uczniowie kl. I, II, III i IV.

     W ramach świetlicy szkolnej uczniowie mogą korzystać z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz instruktorów MDK W ramach zajęć dodatkowych oferujemy: zajęcia szachowe, kółko fotograficzne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, taniec towarzyski, taniec ludowy, kółko plastyczne, chór, zajęcia sportowe, gimnastykę artystyczną i sportową, język angielski, język hiszpański oraz koła przedmiotowe Wszystkie zajęcia odbywają się w szkole.

     Szkoła współpracuje: MDK Dom Harcerza, Staromiejskie Centrum Kultury ," Dworek Białoprądnicki", KS Bronowianka", Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Dzielnica VI, TS SOKÓŁ

     Szkoła otwarta jest na różnorodne propozycje rodziców.