• HARMONOGRAM KONKURSÓW TEMATYCZNYCH 2020/2021

    • MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

                                                                                                                                     Kraków, 9 września 2020 r.

     SEPZ-I.5563.93.2020.DK

      


     Harmonogram konkursów tematycznych
     dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
     w roku szkolnym 2020/2021

      
     Lp.


     Konkurs

     Etap szkolny

     Etap rejonowy

     Etap wojewódzki

     1.

     Od algorytmu do programu

     17 listopada 2020 r.

     27 stycznia 2021 r.

     13 kwietnia 2021 r.

     2.

     Z Dobrą Nowiną przez życie

     18 listopada 2020 r.

     28 stycznia 2021 r.

     14 kwietnia 2021 r.

     3.

     Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940”

     19 listopada 2020 r.

     29 stycznia 2021 r.

     15 kwietnia 2021 r.      

     Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie:

     www.kuratorium .krakow.pl/konkursy i olimpiady

      

     Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.