• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    • Zasady korzystania ze stołówki COVID


     1.Obiady wydawane są według ustalonego harmonogramu.


     2.Klasy starsze od 4-8 przestrzegają limitu osób przebywających na stołówce podczas przerwy obiadowej.


     3.Klasy od 1-3 schodzą na obiad pod opieką wychowawcy świetlicy.


     4.Dzieci wchodzą w maseczkach i dezynfekują dłonie.


     5.Po zjedzeniu obiadu odnoszą naczynia,zakładają maseczkę i wychodzą ze stołówki.


     6.Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek.


     7.Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. W miarę możliwości zapewnia się odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Personel kuchni zobowiązuje się do utrzymania wysokiej higieny,mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.


     W naszej placówce odbywa się podwójna dezynfekcja talerzy i sztućców, mycie z detergentem, następnie wyparzanie w temperaturze 80-100 stopni z płynem doprofesjonalnego sprzętu gastronomicznego.


     8.Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, stołówka będzie dostępna tylko w porach wydawania posiłków oraz przerw obiadowych dla osób uczęszczających na obiady.