• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    • ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI COVID

      

     1.Obiady wydawane są według ustalonego harmonogramu.

      

     2.Klasy starsze od 4-8 przestrzegają limitu osób przebywających na stołówce podczas przerwy obiadowej.

      

     3.Klasy od 1-3 schodzą na obiad pod opieką wychowawcy świetlicy.

      

     4.Dzieci wchodzą w maseczkach i dezynfekują dłonie.

      

     5.Po zjedzeniu obiadu odnoszą naczynia,zakładają maseczkę i wychodzą ze stołówki.

      

     6.Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do

     przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest

     posiłek.

      

     7.Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków

     higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania

     żywienia zbiorowego,dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności

     dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. W miarę możliwości

     zapewnia się odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony

     osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Personel

     kuchni zobowiązuje się do utrzymania wysokiej higieny,mycia i dezynfekcji

     stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

      

     W naszej placówce odbywa się podwójna dezynfekcja talerzy i sztućców, mycie z

     detergentem, następnie wyparzanie w temperaturze 80-100 stopni z płynem do

     profesjonalnego sprzętu gastronomicznego.

      

     8.Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, stołówka będzie dostępna

     tylko w porach wydawania posiłków oraz przerw obiadowych dla osób

     uczęszczających na obiady.