• INFORMACJE - rok szkolny 2022/2023

    •  

     Drodzy Rodzice

     Zapisy na obiady SMS na numer telefonu

     888 – 854 - 329

      

      

     PŁATNOŚCI ZA OBIADY W FORMIE PRZELEWU PROSZĘ

     DOKONYWAĆ NA KONTO:

      

     67 2490 0005 0000 4500 7019 4289

      

     Agnieszka Przeniosło INES

     ul. Katowicka 28

     31-351 Kraków

      

     W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ oraz za jaki okres dokonywana jest płatność.

     Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

     Cena obiadu :

     Abonament- 16 zł

     Pojedynczy obiad -  17 zł


     Informacja o kwocie abonamentu za obiady na dany miesiąc będzie umieszczana na stronie szkoły w zakładce uczniowie i rodzice.

     Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie do 5-ego danego miesiąca.

     Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz. 7.30 pod numerem telefonu 888 854 329 WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.


     Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

      

     Zapisy na obiady do 03.09.2022r.

      

     Stołówka rozpoczyna wydawanie obiadów od 05.09.2022r.


      JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA  26 LIPCA  2016