• HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021

    • HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

                                     ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     1. Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w formie stacjonarnej i zdanej.
     2. Nie ustala się dni otwartych – rodzice komunikują się na bieżąco z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. W razie potrzeby może zostać ustalone spotkanie on-line lub bezpośrednie z inicjatywy rodzica, nauczyciela lub pedagoga szkolnego.
     3. Harmonogram zebrań z rodzicami:                                                                   

      

     14 IX 2020 -  forma stacjonarna o godz. 18.00.  

      

     14 IX lub 15 IX  - klasy II, III, V, VI, VII, VIII; on-line lub stacjonarnie po uzgodnieniu z rodzicami.

      

     12 X 2020   - możliwe spotkania z psychologiem- kl. I i IV – sala gimnastyczna lub zdalnie.

      

     1 II lub 2 II  2021 – podsumowanie I okresu;

      

     7 VI  lub 8 VI 2021 – podsumowanie roku szkolnego, oceny proponowane.

      

     Dodatkowe zebranie z rodzicami może zostać zwołane z inicjatywy wychowawcy, nauczycieli uczących w danej klasie, rodziców lub dyrektora szkoły.