Nawigacja

STATUT SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PROCEDURY POSTĘPOWANIAINTERWENCYJNEGO I ZAPOBIGAWCZEGO PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY REGULAMIN ŚWIETLICY REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZASADY OBOWIĄZUJACE W KONTAKTACH Z RODZICAMI_WZÓR ZWOLNIENIA

Programy

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 

1. Uczniom klas 1-3 podręczniki (w tym podręczniki do języka obcego) rozdają wychowawcy

2. Uczniowie klas 4-6 wypożyczają podręczniki w pierwszym tygodniu roku szkolnego pod opieką wychowawcy klasowego

3. Wychowawcy zobowiązani są do zebrania od rodziców uczniów podpisów potwierdzających zapoznanie się z regulaminem

4. Na początku każdego roku uczniowie i rodzice są poinformowani o warunkach korzystania z darmowych podręczników

5. W przedostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie podręczniki

6. Na postawie informacji otrzymanych od bibliotekarza wychowawcy zobowiązani są dopilnować zwrotu wszystkich podręczników

7. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, bądź przeznaczonych do nich płyt.

 

                                         a) Za podręczniki rządowe rodzice wpłacają odpowiednią opłatę na konto MEN.


                                         b) Za podręczniki z subwencji rodzice odkupują podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.

 

9. Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce
10. W podręczniku nie wolno w niczego pisać, zaznaczać, wycinać

11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki
12. Podpis na odwrocie jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie
    Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków
  • 12 637 14 57

Galeria zdjęć