• Wokół "WESELA"

     • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO – CZYTELNICZYM

       

      WOKÓŁ „WESELA”

       

       

       

       

      Kategoria plastyczna:

      Projekt okładki książki „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

       

      Kategoria czytelnicza:

      Dramat Stanisława  Wyspiańskiego „Wesele” w domowym księgozbiorze

       

       

       

       

       

       

      Kategoria plastyczna:

      dla uczniów klas I – III i IV – VII:

       

      Projekt okładki książki Wesela Stanisława Wyspiańskiego

      Format: A4, technika: dowolna (zachęcamy do technik malarskich, graficznych, kolaży)

      Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, wartości plastyczne, wkład pracy

      Prace należy podpisać z tyłu: imię, nazwisko, klasa

       

       

      Kategoria czytelnicza:

      indywidualna, rodzinna i dla wszystkich zainteresowanych:

       

      Dramat S. Wyspiańskiego Wesele w domowym księgozbiorze

      Zadanie polega na wykonaniu zdjęcia lub kserokopii (format A5) okładki dramatu znajdującego się zapewne w każdym polskim domu. Zapraszamy do wspólnej prezentacji posiadanych zbiorów. Będziemy poszukiwać najstarszego wydania, najbardziej oryginalnego i najbardziej popularnego. Prace (zdjęcie/ksero) należy podpisać z tyłu: imieniem i nazwiskiem posiadacza książki, lub do kogo z bliskich należy,  podać wydawnictwo oraz rok wydania.

       

      Na projekty okładek oraz zdjęcia posiadanych wydawnictw czekamy do: 6.12.17

      Informacji o konkursie udzielają: pani Iwona Kusior i pani Magdalena Furmańska

     • Aniołki dla hospicjum

     • Zapraszamy do udziału w świątecznej akcji

       

      „Aniołki dla hospicjum”

       

      Podobnie jak w zeszłym roku zachęcamy do przygotowania aniołów lub  anielskich dekoracji.

       

      Wielkość prac i  technika wykonania dowolna – liczymy na duże zaangażowanie klas i nie ograniczamy wyobraźni uczestników akcji, prosimy jednak zwrócić uwagę na trwałość i estetykę wykonania. Anioły można wykonać grupowo, rodzinne lub indywidualne. Prace (podpisane na karteczkach lub na opakowaniu)  prosimy przekazać wychowawcom klas do końca listopada.

      Podsumowaniem naszej akcji będzie  wystawa. Zapraszamy również na charytatywny kiermasz aniołów od 4 – 8 XII 2017, z którego dochód przeznaczony zostanie dla dzieci z hospicjum domowego fundacji „Alma Spei” w Krakowie.

      Dodatkowych informacji udzielają: pani Iwona Kusior i pani Agnieszka Goch

       

       

       

     • III Dzielnicowy Konkurs Szopek

     • REGULAMIN

      III  DZIELNICOWEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

       

      1. Celem konkursu jest:
      • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
      • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
      • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
      • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
      1. Tematyka konkursu

      Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracyszopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

      3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

      - oddziały przedszkolne -  klasy I- III

      - klasy IV-VII

      1. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Dopuszczalne maksymalne wymiary szopek: 50cmx50cmx50cm. Szopki które nie będą spełniać kryteriów, nie będą oceniane.
       Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo).
      2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, o sztywnym podłożu. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.

       

      1. Szopkę należy dostarczyć do 7.12.2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 50.

      Zgłosić do p. Barbary Kucińskiej lub p. Agnieszki Goch.

      Pracę proszę podpisać na oddzielnej karteczce z danymi: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, klasa.

      Prace zostaną przewiezione do 10.12.2017 r. do godz. 10.30. do kościoła pw. MBNP w Krakowie-Mydlnikach.

      1. Od 11.12.2017r. do 16.12.2017r. istnieje możliwość głosowania na nagrodę publiczności przez Internet: facebook.com/parafiamydlniki/

      Ocena i nagrody

       1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie
        do tego celu.
       2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
      • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
      • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
      • wkład pracy;
      • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
      • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

      Rozdanie nagród:

      17.12.2017 r. po Mszy św. o godz. 10.30 w kościele MBNP w Mydlnikach.

       

       

      ORGANIZATORZY:

      Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie

      Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii MBNP Kraków- Mydlniki

       

      FUNDATOR NAGRÓD- DZIELNICA VI – BRONOWICE

       

       

       

       

     • "Barwy Armenii"

     • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy Armenii” dla uczennicy naszej szkoły

                                                                                           

                                                                                            

       

       

      Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Beata Hovhannisyan otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy Armenii”.

      Na konkurs organizowany przez MDK przy ul. Grunwaldzkiej w Krakowie napłynęły prace z całe Polski, od Szczecina do Zamościa. Oceny dokonało jury złożone z artystów plastyków.  Cieszymy się tak dużego osiągnięcia, gdyż poziom artystyczny wyróżnionych prac był wysoki. Życzymy kolejnych sukcesów w konkursach  plastycznych!

       

       

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS

     •  

      „Ubierzmy choinkę dla świętego Jana Pawła II”

       

      Organizatorem konkursu jest: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

      Praca:

      - format A4 lub mniejsza w formie zawieszki,

      - stworzenie ozdoby świątecznej, którą będzie można udekorować choinkę bożonarodzeniową

      - dowolna technika (nie używanie materiałów sypkich, kruchych oraz plasteliny),

      - wykonana indywidualnie,

      - powinna być wykonana samodzielnie

      - nie może być plagiatem, kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac,

      - pracę proszę wraz z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem - regulamin str. 4 dostarczyć w kopercie formatu A4

       

       

      Pracę należy składać do 7 grudnia 2017 roku u katechety –  Agnieszki Goch.

     • Osiągnięcia naszych nauczycieli

     • Nauczyciel z Pasją

       

      Dnia 16 października 2017 roku Pani mgr Iwona Piętowska-Kusior Szkoły Podstawowej nr 50 otrzymała honorowy tytuł „Nauczyciela z Pasją”. Tytuł został nadany za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa.

       

       

      Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa

       

      Dnia 16 października 2017 roku czterech nauczycieli naszej szkoły otrzymało bardzo prestiżową nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa. Nagrodę otrzymały Panie

       

      · Pani mgr Wiesława Bednarz

      · Pani mgr Barbara Nagórzańska

      · Pani mgr Agnieszka Goch

      · Pani mgr Iwona Piętowska-Kusior

      Nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

       

      Medal Komisji Edukacji Narodowej

       

      Dnia 15.11.2017 roku Pani mgr Magdalena Furmańska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany jej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2016 roku.

       

      Wszystkim Nauczycielom Gratulujemy !!!

     • PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

     •  

      W naszej szkole rusza projekt "Przyłapani na czytaniu" :)


      Celem projektu jest zachęcenie wszystkich uczniów naszej szkoły do czytania rożnorodnej literatury, do dzielenia się nią i rozmawiania o niej.


      Projekt „Przyłapani na czytaniu“ polega na swobodnej wymianie książek, których uczniowie już nie potrzebują. Takie książki przynosimy na I piętro i kładziemy je na specjalnie do tego przygotowanej półce (obok windy). Następnie wpisujemy na listę niebieską imię, nazwisko, klasę oraz tytuł książki, którą chcemy się podzielić z kolegami. 


      Na listę czerwoną wpisujemy swoje dane, jeśli książkę „wypożyczamy“ do poczytania na przerwie. Po odłożeniu książki na półkę, nie skreślamy się.


      W wybrane, nieznane uczniom dni tygodnia, zaangażowani w projekt nauczyciele wręczają UCZNIOM PRZYŁAPANYM NA CZYTANIU wklejkę z datą i podpisem. Trzy osoby, które zbiorą najwięcej znaczków zostają SZKOLNYMI MOLAMI KSIĄŻKOWYMI oraz otrzymają nagrody książkowe.


      Dodatkowo, wszyscy uczniowie, którzy podzielą się książkami otrzymają pozytywne uwagi.

       

       

     • BRONOWICKA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

     •  

      KONKURS PLASTYCZNY

      BRONOWICKA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

       

      Zasady konkursu:

      1. Stwórz projekt na Boże Narodzenie,uzwględniając w niej elementy związane z Bronowicami

      2. Format pracy A4

      3. Technika dowolna

      4. Złóż pracę do 15.11.2017 r. w świetlicy szkolnej

       

      Zwycięskie kartki zostaną wydrukowane w formie pocztówek i będą sprzedawane podczas Kiermaszu Świątecznego :-)

       

       

     • Ślubowanie Klas Pierwszych

     •  

      Ślubowanie Pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 50 odbyło się 13.10.2017r.

      W podniosłej atmosferze przed dyrektor Anną Żelawską,  wice-dyrektor Wiesławą Bednarz oraz sztandarem Szkoły Podstawowej nr 50 dzieci  ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Obietnice odbierali także patron Włodzimierz Tetmajer i  jego żona Anna Mikołajczykówna, w role te wcielili się Hubert Sułek kl. VII a, Zofia Klimek kl. VII b.

      Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając kluczem.

      Uczniowie zaprezentowali programy artystyczne, mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie.

      Witamy w Szkole!    Życzymy sukcesów! 

      Zapraszamy do galerii fotograficznej

       

     • WYCIECZKA KLAS SIÓDMYCH DO WARSZAWY

     •  

      W dniach 2-4 października bieżącego roku klasy siódme pod dowództwem pani Anny Ruty Kowalczyk, pani Magdaleny Furmańskiej i pani Marioli Hausner wyruszyły na podbój stolicy. Pierwsze kroki skierowaliśmy na Stadion Narodowy. Trzeba przyznać,że jest imponujący! Następnie udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiele o nim słyszeliśmy i nie zawiedliśmy się. Muzeum wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. To była wspaniała lekcja historii! Potem odwiedziliśmy  Pałac Kultury, gdzie z 32 piętra mogliśmy zobaczyć rozległą panoramę stolicy- pogoda była piękna, a więc i widoczność znakomita! Zmęczeni dotarliśmy na nocleg w super hotelu w Białołęce. Na drugi dzień całe przedpołudnie poświęciliśmy na Centrum Nauki Kopernik. To dopiero była frajda! Małymi grupami oglądaliśmy to, co nas najbardziej interesowało, a ciężko było się zdecydować, co wybrać! Okazało się, że cztery godziny tutaj to stanowczo za mało. Kolejną atrakcją były piękne ogrody na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, niestety tutaj deszcz trochę pokrzyżował nam plany. Po południu dotarliśmy do Zamku Królewskiego, a następnie przespacerowaliśmy się po Starym Mieście.

      Aż nadszedł ostatni dzień pobytu – pogoda znowu była piękna – więc spacer po Łazienkach był prawdziwa przyjemnością. Z bardzo miła panią przewodniczką zwiedziliśmy Pałac Łazienkowski. Opuszczając Warszawę widzieliśmy jeszcze gmach sejmu, Belweder i najważniejsze siedziby rządowe. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Żelazowej Woli, gdzie zwiedziliśmy dom Fryderyka Chopina wraz z pięknym parkiem i obejrzeliśmy bardzo interesujący film o wielkim polskim kompozytorze

     • Wycieczka do Tarnowa w ramach projektu „Działajmy razem”

     •  

      W dniu 19 października klasa VII a wybrała się na wycieczkę z grupą Seniorów w ramach projektu „Działajmy razem” Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”. Wędrowaliśmy i zwiedzaliśmy Tarnów i zameczek Dębno pod hasłem „Węgrzy i Polacy – śladami generała Józefa Bema”.

       

      W Dębnie mieliśmy możliwość obejrzenia odtworzonych pomieszczeń zamkowych – począwszy od spiżarni i kuchni, po reprezentacyjne pokoje i sale wyposażone w piękne inkrustowane i intarsjowane meble oraz ozdoby i inne elementy wyposażenia pochodzące z czasów, gdy w zamku mieszkali jeszcze jego właściciele.

      Natomiast w Tarnowie zwiedziliśmy miejsca związane z życiem i śmiercią generała Józefa Bema – byliśmy w miejscu, gdzie się urodził, a także przy mauzoleum, w którym złożone zostały jego prochy. Podziwialiśmy również wspaniały mural przedstawiający fragment „Panoramy siedmiogrodzkiej”.

     • Wycieczka do Energylandii

     • W dniu 19 października 2017 r. klasy 6a i 6b odwiedziły Energylandię w Zatorze. Bawiliśmy się świetnie na różnych mniej, lub bardziej ekstremalnych karuzelach i urządzeniach. Pogoda również dopisała. Po południu syci wrażeń i szczęśliwi wróciliśmy do Krakowa.

      Zapraszamy do galerii zdjęć

     • Wystawa matematyczna

     • W dniu 28 września 2017 r. klasa 6a zwiedziła wystawę matematyczną w Galerii Krakowskiej. Eksponaty związane z matematyką skłaniały do zabawy, ale też uczyły. Uczniowie w sposób poglądowy zapoznawali się z różnymi prawami i twierdzeniami rządzącymi statystyką, geometrią. Rozwiązywali również łamigłówki matematyczne.

      Zapraszamy do galerii zdjęć

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2017 r.(poniedziałek).

      O godz. 9:00 zapraszamy uczniów klas IV- VII, na spotkanie z wychowawcami w salach. Przydział sal będzie wywieszony na szklanych drzwiach w korytarzu.

      O godz. 9:45 zapraszamy wszystkich uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się na sali gimnastycznej.

      Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego, uczniowie klas I - III przechodzą razem ze swoimi wychowawcami do sal.

       

      Msza św. inaugurująca rok szkolny i katechetyczny  w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w kościele św. Antoniego w Bronowicach.