• REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     • P o w i a d o m i e n i e

       

       

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie ul. Katowicka 28 informuje, że od 1 marca 2019r. rozpoczną się zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

       

      Zgodnie z obecnymi przepisami naukę w klasie I obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2012.

       

      Na wniosek rodziców naukę mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2013.

       

       

      Dziecko urodzone w 2013 r., które nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej musi posiadać opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

       

      Dokładne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce

       

      Dzień otwarty naszej szkoły odbędzie się 22 lutego 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00.

      Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi.

       

       

      Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie naszej szkoły

      sp50krakow.edupage.org,

      oraz w sekretariacie szkoły.

      Tel: 12 637 14 57