• KARTA ROWEROWA

     • 2 czerwca 2021r   w naszej Szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową, poprzedzony testem wiadomości z zasad ruchu drogowego ważnych dla pieszych i rowerzystów. Z wielkimi emocjami  towarzyszącymi egzaminowi ponad 70 uczniów wykazało się dobrymi umiejętnościami praktycznymi.  Wszyscy zdający przejechali poprawnie wyznaczone  trasy  miasteczka drogowego, zaliczyli ósemki, wykazali się dobrą koordynacją ruchową  i zdali egzamin. 

      Przy sprzyjającej, słonecznej  pogodzie  uczniów egzaminowali wyznaczeni nauczyciele: pani Barbara Kucińska i pan Krzysztof Żołowicz. Zdobycie karty rowerowej przez tak dużą grupę uczniów zapewni  bezpieczeństwo Naszej Społeczności szkolnej na lokalnych drogach.Gratulujemy sukcesu Tym wszystkim uczniom, którzy zdali egzamin i uzyskali kartę rowerową w tym roku szkolnym.

       

                                                         szkolny koordynator karty rowerowej Barbara Kucińska

     • SPOTKANIE Z WOJEWODĄ

     •  

       

      Dzieci !

      Dumne miejcie zamiary,

      górne miejcie marzenia i dążcie do sławy.

      Coś z tego zawsze się stanie.”

      [Janusz Korczak]

       

      1 czerwca uczniowie klasy 3B brali udział w spotkaniu z wojewodą małopolski Łukaszem Kmitą oraz wicewojewodą Ryszardem Pagaczem. Pomimo wielu obowiązków Panowie poświecili dzieciom dużo czasu odpowiadając na liczne pytania dotyczące pełnionej funkcji, zainteresowań, czy wspomnień z dzieciństwa. Podczas bardzo miłej rozmowy dzieci poznały również pracę wojewody. Mogły także zwiedzić jego gabinet.

      Trzecioklasiści mieli okazję obejrzenia, a nawet dotknięcia odznaczeń państwowych. Poznali także zasady ich otrzymywania.

      Na zakończenie wszyscy dostali pamiątkowe upominki.

      Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania:

      https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13061

      https://www.facebook.com/100064673170448/videos/5655425464499895

      ŹRÓDŁA:

      Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO


       


       

    • KONKURS RECYTATORSKI "BRZECHWAŁKI"
     • KONKURS RECYTATORSKI "BRZECHWAŁKI"

     • W poniedziałek, 31.05.2021r. odbył się szkolny konkurs recytatorski pod tytułem „Brzechwałki”. Uczestnicy konkursu przygotowali piękne interpretacje wierszy Jana Brzechwy.

      Cele konkursu:

      - popularyzacja wśród dzieci poezji Jana Brzechwy,

      - rozwijanie zdolności recytatorskich,

      - zainteresowanie uczniów poezją Jana Brzechwy,

      - zachęcanie i ośmielanie do występów na scenie.

      Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a  uczestnicy reprezentowali wysoki poziom opanowania tekstu, poprawności i ekspresji wypowiedzi.  Komisja poddała wnikliwej ocenie występy uczniów oraz wyłoniła następujących laureatów :

      - laureaci nagrody pierwszego stopnia:

      • Shamugia Marika (klasa 2a)
      • Zakrzewska Maria (klasa 1c)
      • Dela Nadia (klasa 3b)

       

      - laureaci nagrody drugiego stopnia:

      • Parasion Anna (klasa 2b)
      • Dopierała Julia (klasa 2a)
      • Kurczab Marcel (klasa 2a)
      • Mika Brzoska  (klasa 2a)
      • Marmul Helena (klasa 3a)

       

      - laureaci nagrody trzeciego stopnia:

      • Eva Kuder (klasa 3b)
      • Słota Karolina (klasa 2a)
      • Lejko Julia (klasa 3a)
      • Tomczyk Jakub (klasa 1c)
      • Likos Anna (klasa 1c)
      • Daniło Lena (klasa 3b)

       

      - wyróżnienia otrzymują:

      • Sroka Katarzyna (klasa 3a)
      • Rajwa Karolina (klasa 1c)
      • Romaniszyn Julia (klasa 1c)
      • Dunaj Justyna (klasa 2a)
      • Martyna Kołodziejczyk (klasa 3b)
      • Łęcka Zuzanna (klasa 2a)

       

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak liczny udział oraz zaangażowanie ze strony uczniów.