• ROK SZKOLNY 2021/2022
     • ROK SZKOLNY 2021/2022

     • Szanowni Państwo!

      Rozpoczynamy kolejny rok szkolny w stacjonarnym systemie pracy. Organizacja pracy szkoły w obecnej sytuacji nadal będzie podporządkowana obowiązującym wymogom sanitarnym w związku z pandemią COVID-19. Nadal obowiązują wszystkie zasady zawarte w PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (zakładka "O szkole"/ "Dokumenty szkolne"). Ze względu na bardzo trudną sytuację lokalową naszej szkoły nie jesteśmy w stanie dostosować się do wszystkich zaleceń, zwłaszcza tych dotyczących utrzymywania odpowiedniego dystansu między uczniami. Będziemy pracować w systemie dwuzmianowym od godziny 7.30 do 16.55.

      Najtrudniejsza sytuacja będzie w świetlicy szkolnej, która na ponad 200 zapisanych uczniów ma do dyspozycji niewystarczającą liczbę pomieszczeń. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w tym trudnym dla nas roku szkolnym ze świetlicy szkolnej korzystali uczniowie tylko w sytuacji bezwzględnej konieczności. Rozumiemy, że ta sytuacja może spowodować liczne utrudnienie i niedogodności, ale w celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków nauki, dla świetlicy szkolnej została przeznaczona tylko jedna sala lekcyjna i jedno mniejsze pomieszczenie. Decyzja ta została podyktowana tym, że w przeciwnym razie lekcje szkolne musiałyby trwać do godziny 19.00. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się pokonać wszystkie trudności mając w perspektywie zakończenie rozbudowy szkoły i naukę na jedna zmianę w kolejnym roku szkolnym.

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 roku o godz. 10.00 dla uczniów klas pierwszych. Uczniowie klas II – VIII rozpoczną rok szkolny od spotkań z wychowawcą według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.

      Na ten trudny rok szkolny życzymy Państwu i całej szkolnej społeczności zdrowia, wytrwałości i udanej współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu.

       

      Z poważaniem

      Anna Żelawska Dyrektor SP 50

      Beata Bodek- Szumiec Wicedyrektor SP 50

       

    • STOŁÓWKA SZKOLNA 2021/2022
     • STOŁÓWKA SZKOLNA 2021/2022

     • Drodzy Rodzice

      Zapisy na obiady SMS na numer telefonu

      888 – 854 - 329

       

      PŁATNOŚCI ZA OBIADY W FORMIE PRZELEWU PROSZĘ DOKONYWAĆ NA KONTO:

       

      67 2490 0005 0000 4500 7019 4289

       

      Agnieszka Przeniosło INES

      ul. Katowicka 28

      31-351 Kraków

       

      W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ oraz za jaki okres dokonywana jest płatność.

      Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

      Cena obiadu :

      Abonament- 13 zł

      Pojedynczy obiad - 14 zł

      Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie do 5-ego danego miesiąca.

      Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz. 7.30 pod numerem telefonu 888 854 329 WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.

       

      Zapisy na obiady do 03.09.2021r.

      Stołówka rozpoczyna wydawanie obiadów od 06.09.2021r.

      Wszystkie informacje dotyczące stołówki są na stronie szkoły w zakładce "Uczniowie i rodzice"/ "Stołówka szkolna".


       

      JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2016 r

    • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 roku według ustalonego harmonogramu zamieszczonego poniżej.

       

      Uczniowie klas od II do VIII będą mieć rozpoczęcie w przydzielonych salach razem z wychowawcami. Natomiast uczniowie klas I wezmą udział w Pasowaniu na Ucznia w sali gimnastycznej.

      Zgodnie z wytycznymi MEN należy ograniczyć ilość osób w szkole. W związku z tym w rozpoczęciu roku mogą uczestniczyć w salach tylko uczniowie. Wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych, gdzie z każdym pierwszakiem może być tylko jeden rodzic lub opiekun. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek założenia maseczki i zdezynfekowania rąk. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Uczniowie będą do szkoły wchodzić głównym wejściem. Prosimy, aby dzieci przychodziły na wyznaczoną godzinę.


       

      1.09.2021r.

      9.00

      Klasa 2 a – sala 29 – wych. P. Agnieszka Dębińska

      Klasa 2 b – sala 25 – wych. P. Katarzyna Sonntag

      Klasa 2 c – sala 23 – wych. P. Sylwia Jamrozik

      Klasa 3 a – sala 7 – wych. P. Bernadetta Szczypczyk

      Klasa 3 b – sala 27– wych. P. Magdalena Gąsienica – Ciułacz

      Klasa 4 a – sala 19 – wych. P. Barbara Kucińska

      Klasa 4 b – sala 47 – wych. P. Dorota Szczepańska

      Klasa 5 a – sala 12 – wych. P. Izabela Strumińska-Babula

      Klasa 5 b – sala 17 – wych. P. Maria Suder

      10.00

      Klasy 1 a– sala gimnastyczna – wych. P. Teresa Mazurek

      Klasa 1b – sala gimnastyczna – wych. P. Katarzyna Kromka


       

      11.15

      Klasa 6 a – sala 17 – wych. P. Anna Ruta-Kowalczyk

      Klasa 6 b – sala 14 - wych. P. Katarzyna Lach

      Klasa 7 a – sala 45 – wych. P. Katarzyna Pakieła

      Klasa 7 b – sala 25– wych. P. Anna Gibska

      Klasa 7 c – sala 7– wych. P. Barbara Wojcieszczak

      Klasa 7 d – sala 29 – wych. P. Ewelina Kuklewicz

      Klasa 8 a – sala 12– wych. P. Jowita Sęczkowska

      Klasa 8 b – sala 47 – wych. P. Anna Kutek

      Klasa 8 c – sala 19 – wych. Sylwia Segeth-Kozieł


       

      Podział godzin zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły we wtorek 31.08.2021r.

      Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  1 września o godz. 18:30 w parafii św. Antoniego z Padwy - Bronowice Małe.