• UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. w następujących godzinach:

      8:40 - klasy VII i VIII. Uroczystość związana z otwarciem nowego budynku szkoły.

      11:00 - klasy IV, V i VI.

      12:00 - klasy I, II i III. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów  Szkoły Podstawowej nr 50.

      W tym dniu obowiązuje strój galowy (biała bluzka/ koszula oraz granatowa lub czarna spódnica/ granatowe lub czarne spodnie).

      W dniu 1 września wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły dotychczasowym  czyli "starym" wejściem i kierują się na salę gimnastyczną.

      Po uroczystości wspólnej uczniowie przechodzą z wychowawcą do wyznaczonych sal.

       

      Od 2 września wszyscy uczniowie wchodzą nowym wejściem bezpośrednio do szatni, która znajduje się na poziomie -1.  Wejście do szatni znajduje się za wejściem głównym.

       

       

       

       

    • STOŁÓWKA SZKOLNA
     • STOŁÓWKA SZKOLNA

     • Drodzy Rodzice

      Zapisy na obiady SMS na numer telefonu

      888 – 854 - 329

       

       

      PŁATNOŚCI ZA OBIADY W FORMIE PRZELEWU PROSZĘ

      DOKONYWAĆ NA KONTO:

       

       

      67 2490 0005 0000 4500 7019 4289

       

      Agnieszka Przeniosło INES

      ul. Katowicka 28

      31-351 Kraków

       

      W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ oraz za jaki okres dokonywana jest płatność.

      Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

      Cena obiadu :

      Abonament- 16 zł

      Pojedynczy obiad -  17 zł

       

      Informacja o kwocie abonamentu za obiady na dany miesiąc będzie umieszczana na stronie szkoły w zakładce uczniowie i rodzice.

      Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie do 5-ego danego miesiąca.

      Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz. 7.30 pod numerem telefonu 888 854 329 WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.

       

      Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

       

      Zapisy na obiady do 03.09.2022r.

       

      Stołówka rozpoczyna wydawanie obiadów od 05.09.2022r.

       

      Informacja o kwocie abonamentu za obiady na miesiąc następny, umieszczana będzie na stronie szkoły w zakładce "Uczniowie i rodzice" oraz na tablicy ogłoszeń i w stołówce szkoły.

       
       JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA  26 LIPCA  2016