• OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

     • W naszej szkole z tradycjami współczesność tworzymy sami!

      Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się wyjątkowo i niezwykle radośnie. Pierwszego września szkolny dzwonek rozbrzmiewał bowiem nie tylko w dotychczasowym budynku szkoły. Jego donośny dźwięk niósł się także w nowej, świeżo dobudowanej części szkoły, która uległa rozbudowie i powiększeniu, tak by w komfortowych warunkach można było w pełni realizować potrzebę kształcenia.

      Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski dokonał uroczystego otwarcia nowego budynku wręczając symboliczny klucz Pani Annie Żelawskiej Dyrektor Szkoły. Następnie ksiądz Robert Piwowarczyk, poświęcił szkolny gmach. To wyjątkowe wydarzenie uświetnili znamienici goście: Zofia Gręplowska- wnuczka patrona szkoły, Anna Korfel- Jasińska- Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, Anna Domańska  - Dyrektor Wydziału Edukacji UMK, Beata Tracka -Samborska – Dyrektor MCOO w Krakowie, Rafał Komarewicz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz radni miejscy. Wśród gości był również  Bogdan Klich – Senator RP oraz Aleksander  Miszalski poseł na Sejm RP. Dzielnicę VI reprezentował Bogdan Smok – Przewodniczący RADY Dzielnicy oraz kilku radnych. Dyrektor Szkoły i przedstawiciele uczniów złożyli podziękowania Panu Prezydentowi Radzie Miasta Krakowa za przeznaczenie środków na rozbudowę szkoły. Słowa podziękowań płynęły również do wszystkich osób zaangażowanych w powstanie tej inwestycji. Przewodniczący Rady Rodziców Marcin Marczewski przekazał w imieniu rodziców wyrazy wdzięczności szczególnie dyrekcji i pracownikom administracji, którzy włożyli ogromny wkład pracy w proces przygotowania całej szkoły do nowego roku szkolnego.

       

                  Dalszą część rozpoczęcia roku uświetnił występ artystyczny uczniów pod kierunkiem mgr Magdaleny Furmańskiej. Uczniowie przypomnieli historię budynku szkoły, wcielili się w rolę uczniów nowej „pięćdziesiątki”, a także odegrali mieszkańców dawnych Bronowic. Zwieńczeniem uroczystości było słodkie ucztowanie.  

      Wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji, wolontariuszom oraz rodzicom, serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc.

    • ZEBRANIA Z RODZICAMI
     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • Serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami, które odbędą się w poniedziałek 19 września 2022 lub we wtorek - 20 września.

      Poniżej przedstawiamy listę, wraz z datą, godziną rozpoczęcia zebrania oraz salą.

       

      ZEBRANIA Z RODZICAMI

       

      KLASA 1 A – 19.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr B1- p. Bernadetta Szczypczyk

      KLASA 1 B – 19.09.2022r. – godzina 17.00- sala nr B2 – p. Magdalena Gąsienica-Ciułacz

      KLASA 1 C – 19.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr B4 – p. Barbara Jarząb

      KLASA 2 A – 19.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr B3 – p. Teresa Mazurek

      KLASA 2 B – 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr B8 – p. Katarzyna Kromka

      KLASA 3 A – 19.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr B6 – p. Agnieszka Dębińska

      KLASA 3 B- 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr B5 – p. Katarzyna Sonntag

      KLASA 3 C – 27.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr B7 – p. Sylwia Nawrocka

      KLASA 4 A – 19.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr A37(23) – p. Daria Targosz

      KLASA 4 B – 16.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A 21 (7) –P. Anna Kutek

      KLASA 5 A – 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A8 (9) – p. Barbara Kucińska

      KLASA 5 B – 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A34 (19) – p. Dorota Szczepańska

      KLASA 6 A – 20.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A34 (19) – p. Izabela Strumińska-Babula

      KLASA 6 B – 20.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A25 (12) – p. Maria Suder

      KLASA 7 A – 20.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr A33 (17) -  p. Magdalena Furmańska

      KLASA 7 B – 20.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A27 (14) – p. Katarzyna Lach

      KLASA 8 A – 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A27 (14) – p. Krzysztof Biernacki

      KLASA 8 B – 19.09.2022r. – godzina 17.00 – sala nr A41 (29) – p. Anna Gibska

      KLASA 8 C – 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A25 (12) – p. Barbara Wojcieszczak

      KLASA 8 D – 19.09.2022r. – godzina 18.00 – sala nr A 28 (47) – p. Ewelina Kuklewicz

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO WRAZ Z PASOWANIEM NA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

     •  

      W dniu 1 września 2022 roku w naszej szkole nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego wraz z pasowaniem na ucznia pierwszoklasistów.
      W tym jakże ważnym dla całej społeczności szkolnej wydarzeniu uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Rodzice oraz wszyscy Uczniowie wczesnoszkolnego etapu nauczania.

      Nasi nowo przybyli uczniowie już od pierwszych chwil w szkole, dołączyli do swojego zespołu klasowego, po to aby dzielnie wypowiedzieć słowa ślubowania. Po skończonej ceremonii każdy uczeń wraz ze swoim wychowawcą pośpieszył do nowo otwartego budynku szkoły, w którym to znajdują się sale klas 1-3.

      Wszystkim nowym uczniom jak i tym, dla których nie jest to pierwszy rok
      w naszej szkole, życzymy szczególnie owocnej nauki i mnóstwa pozytywnych doświadczeń na cały rok szkolny 2022/2023! Bawcie się dobrze!

       

                            B. Jarząb

    • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22
     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22

     • Średnia wyników z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 50 w Krakowie wyniosła odpowiednio - 69%, 83%, 72%, w porównaniu do gminy Kraków i powiatu krakowskiego odpowiednio- 68%, 74%, 71%, województwa małopolskiego odpowiednio - 62%, 63%, 57%, i wyniku w Polsce odpowiednio    - 59%, 57%, 54%.

      Wynik ten plasuje naszą szkołę w 8, 9 i 8 staninie, co jest wynikiem wysokim, bardzo wysokim i wysokim nawet wśród szkół krakowskich (szczególnie wysokie są wyniki z matematyki).

      Gratulujemy ósmoklasistom, ich nauczycielom i rodzicom.

      Życzymy absolwentom powodzenia w nowych szkołach, a my, nauczyciele, mamy nadzieję na przynajmniej podobnie dobrą współpracę w tym roku szkolnym.