• KONKURS RECYTATORSKI „Evviva l’arte”

     •  

      Dnia 10 grudnia 2019 w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski „Evviva l’arte”

      Cele konkursu:

      • Popularyzacja polskiej literatury okresu Młodej Polski

      • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej

      • Pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji

      • Promocja sztuki recytacji i pięknego czytania


       

      Uczestnicy zmierzyli się z niełatwą literaturą okresu Młodej Polski. Wykazali się sztuką interpretacji utworów, dykcją i przezwyciężyli stres.

      Po prezentacji utworów jury w składzie: p.Anna Gorczyca, p.Joanna Januszkiewicz, p.Klaudia Mazur przyznało następujące nagrody:

      Kategoria fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

      I MIEJSCE

      Bartosik Julia

      Łaba Małgorzata

      Sajdak Lena

      Szpilczak Zuzanna

      Rożnowska Emilia

      II MIEJSCE

      Kwapień Hanna

      Wojdan Zofia

      III MIEJSCE

      Młynarczyk Wojciech

      Wierzba Bartłomiej

      Zygan Szymon


       


       

      Kategoria Poezja

      I MIEJSCE

      Niżnik Mateusz


       

      II MIEJSCE

      Dębińska Julia

      Kozik Karolina

      Makówka Max

       

      Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

    • OSADZANIE CHOCHOŁA
     • OSADZANIE CHOCHOŁA

     • 23 listopada bieżącego roku w samo południe rozpoczęło się kolejne bronowickie Osadzanie Chochoła przed Rydlówką. Jak zwykle nasza szkoła wzięła na swoje barki (nie bez przyjemności!) oprawę artystyczną uroczystości. Przybyło prawie czterdziestu uczniów i uczennic w strojach krakowskich, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Bronowic i nie tylko… Po przemówieniach profesora Jana Rydla, dyrektora Muzeum Krakowa Michała Niezabitowskiego, profesora Stanisława Waltosia (twórcy obrzędu) i przedstawicieli Rady Dzielnicy, przyszła pora na występy artystyczne. Wiersze Lucjana Rydla i Stanisława Wyspiańskiego deklamowali uczniowie SP 51 i SP 93. Po nich wystąpiła nasza ekipa aktorska z klasy VIIa wraz z najmłodszą aktorką Alą Laskowską z klasy IV (Isia). Przez scenę przewinęli się Państwo Młodzi, Poeta, Rachela, Zosia, Haneczka, Radczyni, Gospodarz, Jasiek. Dzieci recytowały znakomicie, nie poszły na marne trzymiesięczne próby. Po nich – prawdziwa uczta duchowa – scena finałowa „Wesela”, gdzie „stoją wszyscy jak zaklęci”, a Jasiek krzyczy rozpaczliwie: „Kajsim zabył złoty róg!...” w wykonaniu absolwentów, ubiegłorocznych uczniów klasy VIII b. Huragan braw, jaki zerwał się po ostatnich słowach aktu III :

      „Ostał mi się ino sznur...” - był najlepszą odpowiedzią na to, czy występ się podobał. Całość przygotowała i koordynowała pani Magdalena Furmańska, która od ponad dwudziestu lat współorganizuje rydlówkową uroczystość. Najpierw z panią Anną Rydlówną, potem z panią Marią Rydlową, teraz – z Muzeum Krakowa. Wreszcie nastąpiła najważniejsza część uroczystości – przy dźwiękach kapeli uczniowie klasy VIIIa wraz z przedstawicielkami Towarzystwa Przyjaciół Bronowic owinęli krzak róży słomą, a dzieci z Teatru Tańca „Dzieci Krakowa” (uczestnicy zajęć z młodszych klas SP 50) pod kierownictwem pani Violetty Dziki odtańczyły krakowiaka wokół Chochoła. Wszystko sfilmowała i obfotografowała pani Agnieszka Goch. Jako ciekawostkę warto podać, że pani Weronika prowadząca owijanie róży chochołem przed dwudziestu sześciu laty, jako uczennica SP 50, grała rolę Panny Młodej. Pani Ania Rydlówna udostępniła jej wtedy autentyczny strój z wesela Rydla! Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni do wnętrza dworku na pyszne bronowickie kołacze i gorącą herbatę, a dzieci otrzymały drobne upominki od pracowników muzeum.

      Serdecznie dziękuję moim wspaniałym aktorom i ich nie mniej wspaniałym rodzicom za zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie występu!

      Aktorzy z klasy VII a: Lena Sajdak, Julia Bartosik, Zuzia Szpilczak, Zosia Wojdan, Emilia Rożnowska, Hania Kwapień, Gosia Łaba,Wojtek Młynarczyk, Szymon Zygan, Bartek Wierzba.

      Absolwenci: Natalia Sternak, Asia Żupnik, Magda Broda, Mikołaj Rosół, Łukasz Marciniszyn, Stanisław Maciejewski, Stanisław Kądziołek, Emanuel Podlecki.

      Tradycja nie ginie, a nasi uczniowie niejako „przy okazji” poznają wspaniały tekst Wyspiańskiego i historię Bronowic Małych. Do zobaczenia za rok!

       

      Magdalena Furmańska

       

       

    • DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
     • DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

     • Dzień 6 listopada w naszej szkole miał wyjątkowo uroczysty charakter. 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęliśmy w naszej Szkole uroczystym apelem dla klas 1-4 o godzinie 10.15 wspólnym odśpiewaniem hymnu. Dyrektor szkoły Pani Anna Żelawska przywitała obecne klasy, nauczycieli i zaprosiła do wspólnego śpiewania pieśni. Uczniowie z klasy 2b pod opieką mgr Elżbiety Tokarz przedstawili krótką historię losów państwa polskiego w drodze do niepodległości deklamując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były utwory muzyczne. Tłem uroczystości były dekoracje przygotowane przez panią mgr Iwonę Piętowską-Kusior i odświętne ubiory uczniów. Cała społeczność szkolna miała symboliczne biało-czerwone kotyliony. Zaprezentowany przez klasę drugą i wspólnie śpiewany koncert pieśni patriotycznych połączył wszystkich dostarczając niezapomnianych emocji. Nastrój powagi i wzruszenia był nagrodą dla tych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programu artystycznego a przede wszystkim potwierdzeniem, że Święto Niepodległości to wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków.

    • ANDRZEJKI
     • ANDRZEJKI

     • 22 listopada Samorząd Szkolny zorganizował  zabawy andrzejkowe dla najmłodszych uczniów naszej szkoły czyli klas 1-3. Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z najstarszymi tradycyjnymi zabawami andrzejkowymi. Przy dźwiękach magicznej muzyki :) i w fantastycznej atmosferze, uczniowie chętnie wzięli udział w zabawach przygotowanych przez starszych kolegów. Czy było fajnie? Salwy śmiechu rozchodzące się po przygotowanej specjalnie na tę okazję sali i okrzyki radości najmłodszych, mówiły same za siebie :))))

    • DZIEŃ RATOWNICTWA
     • DZIEŃ RATOWNICTWA

     • W dniu 12. 11. 2019 roku odbył się w naszej szkole Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji gościliśmy po raz kolejny strażaków z OSP w Igołomi-Zofipolu, którzy przekazali uczniom niezbędne informacje dotyczące pierwszej pomocy.

      Po krótkim wykładzie, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych, mających na celu ukazanie uczestnikom jak ogromne znaczenie ma udzielenie pierwszej pomocy. Strażacy w bardzo interesujący sposób przedstawili podstawowe zasady jakich należy przestrzegać podczas ratowania czyjegoś życia. Ponadto uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach, wykonując samodzielnie czynności z zakresu pierwszej pomocy.

      Po raz pierwszy w naszej szkole, Dzień Ratownictwa został połączony z praktyczną nauką języka angielskiego. Oprócz anglojęzycznej dekoracji na sali gimnastycznej, uczniowie starszych klas wykonywali samodzielnie projekt graficzny z wykorzystaniem słownictwa dotyczącego pierwszej pomocy oraz etapów wzywania pomocy w języku angielskim. Dla młodszych uczniów zostały przygotowane lekcje tematyczne w języku angielskim.


       

     • UPAMIĘTNIENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC

     • W dniu 1 września- w rocznicę wybuchu II wojny światowej  i 11 listopada  w Święto Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50  złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Bronowic Małych, którzy brali udział w walce o wolność i niepodległość Polski w latach 1914- 1921 i w latach 1939-1945 .

    • ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
     • ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     • UROCZYSTY APEL POŁĄCZONY ZE WSPÓLNYM, PATRIOTYCZNYM ŚPIEWANIEM

       

      Dnia 6 listopada 2019 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączony ze wspólnym patriotycznym śpiewaniem. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy VI- Wojciech Litwicki, Radny Dzielnicy VI- Waldemar Antosiewicz oraz członkowie społeczności lokalnej.

      Apel rozpoczął się o godzinie 11:11 wspólnym odśpiewaniem hymnu. Dyrektor szkoły Pani Anna Żelawska przywitała przybyłych gości oraz uczniów i zaprosiła do obejrzenia przygotowanego programu artystycznego oraz włączenia się do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni. Uczniowie z klas 8a i 8b pod kierownictwem mgr Barbary Wojcieszczak zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, a chór szkolny wraz z klasą 5c pod kierownictwem mgr Roberta Pazery zaprezentował swoje talenty wokalne. Uczniowie wykazali się niezwykłą dojrzałością i dużym zaangażowaniem. Występ dzieci zachwycił zgromadzonych na sali gości i społeczność szkolną. Nad całością imprezy czuwały mgr Agnieszka Goch oraz mgr Magdalena Gąsienica-Ciułacz.

    • WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
     • WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

     • dniach 26 i 27 września, na progu nowego roku szkolnego spotkaliśmy się w naszej społeczności szkolnej, aby uroczyście zainaugurować realizację programu „Wychowania do wartości”.

       

      Program ten jest realizowany w naszej szkole od kilku lat. Przybierał on dotąd różne formy i zwracał uwagę na wiele cennych wartości, kształtując konkretne postawy uczniowskie. Był motorem  działań wewnątrzszkolnych jak i tych integrujących społeczność lokalną.

       

      Podczas uroczystego apelu zaprezentowane zostały zagadnienia realizowane w trakcie całego roku szkolnego. W  bieżącym  2019/2020 szczególnej refleksji poddane zostaną następujące umiejętności szkolne:

       

      KLASY 1: Pozdrawiam wszystkich pracowników szkoły, mówię – proszę, przepraszam, dziękuję.

      KLASY 2: Podnoszę rękę kiedy chcę coś powiedzieć i czekam na pozwolenie nauczyciela.

      KLASY 3: Jestem samodzielny.

      KLASY 4: Jestem zdyscyplinowany i kontroluję prowadzone działania.

      KLASY 5: Obowiązkowość i punktualność

      KLASY 6: Współdziałanie w grupie

      KLASY 7: Tolerancja

      KLASY 8: Empatia

       

      Ponadto w każdym miesiącu roku szkolnego będą realizowane tematy wiodące, odnoszące się bezpośrednio do do wyżej wymienionych wartości i kształtowaniem tak zwanych umiejętności miękkich.

       

    • " ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ "
     • " ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ "

     • Szkoła Podstawowa nr 50 w Bronowicach Małych zaprasza na uroczysty apel połączony ze wspólnym patriotycznym śpiewaniem.

      Uroczystość odbędzie się 06.11. 2019r (środa) o godzinie 11:00 w budynku szkoły przy ulicy Katowickiej 28.

    • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
     • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

     • Zapraszamy do udziału

      w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Evviva l’ arte”.

      Konkurs skierowany do klas 5-8 szkół podstawowych .


      Celem konkursu jest ukazanie piękna literatury okresu Młodej Polski. Pragniemy, aby choć na chwilę - młode pokolenie „zanurzyło się” w twórczość literacką tamtego okresu.


      Szkoła nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera znajduje się w Krakowie w dzielnicy Bronowice Małe. To miejsce, gdzie odbyło się wesele Lucjana Rydla z Anna Mikołajczykówną. To tu spotykali się wybitni artyści Młodej Polski, którzy czerpali natchnienie z bronowickich krajobrazów. Z tego powodu nasza szkoła chce rozpocząć nową inicjatywę Konkursu Recytatorskiego „Evviva l’ arte”, propagującą poezję Młodej Polski wśród dzieci i młodzieży.


      REGULAMIN_KONKURSU_RECYTATORSKIEGO.pdf


      KARTA_ZGLOSZENIA_OSWIADCZENIE_PRZETWARZANIE_DANYCH.docx

      KARTA_ZGLOSZENIA_OSWIADCZENIE_PRZETWARZANIE_DANYCH.pdf


    • AKCJA „SCHODAMI DO ORTOGRAFII”
     • AKCJA „SCHODAMI DO ORTOGRAFII”

     •  

      Akcja „Schodami do ortografii” polega na rozwieszeniu na stopniach szkolnych schodów wyrazów trudnych ortograficznie. Jest to doskonały sposób, by przekonać dzieci, że ortografia nie jest tak skomplikowana, jak się wydaje. Maszerując schodami nieświadomie uczymy się poprawności pisowni trudnych ortograficznie wyrazów występujących w języku polskim.

      Jest to jeden z etapów Szkolnego Projektu „(…) Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Kolejne etapy projektu to- Konkursy Ortograficzne, Potyczki Ortograficzne w różnych formach. W trakcie roku szkolnego nasze schody będą nas uczyć różnych zasad obowiązujących w języku polskim.

      Cieszy fakt, że nasi uczniowie aktywnie i przede wszystkim skutecznie włączają się w przygotowania działań na terenie szkoły, mające na celu poznanie i utrwalenie zasad naszego pięknego ojczystego języka polskiego.


       

    • AKCJA „KSIĄŻKA NA POCZEKANIU, NA WEEKEND”
     • AKCJA „KSIĄŻKA NA POCZEKANIU, NA WEEKEND”

     •  

      Akcja jest częścią Szkolnego Projektu „(…) Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

      Akcja „Książka na poczekaniu, na weekend”- skierowana jest do rodziców i rodzeństwa uczniów, które spędzają czas w szkole, oczekując na dzieci na szkolnym korytarzu. Stworzyliśmy kącik czytelniczy, w którym można odnaleźć lekturę dla małych i dużych. Chcemy zachęcić do spędzenia czasu oczekiwania na poznawaniu nowych pozycji książkowych. Czasami warto porzucić telefon i oddać się lekturze. Cisza na szkolnym korytarzu podczas lekcji to jedna z tych chwil, gdy można w skupieniu poczytać. Tylko dzwonek na przerwę i hałas wybiegających dzieci- może nas wyrwać z fikcyjnego świata książki. Serdecznie zapraszamy do lektury w oczekiwaniu na dziecko, lub wypożyczenia książki na weekend. Zachęcamy też do wymiany książek. Jeśli posiadamy przeczytaną książkę - można ją wymienić na inną w kąciku czytelniczym. Mamy nadzieję, że książki w walce z elektronicznym światem wygrają.


       

      Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.”

      Jan Amos Komeński


       

    • PROJEKT „MIASTECZKOWO.PL”
     • PROJEKT „MIASTECZKOWO.PL”

     •  

      W naszej szkole na zajęciach świetlicowych realizowany jest autorski projekt „Miasteczkowo.pl”. Projekt skierowany jest do uczniów klas 3-4. Ma na celu wzbudzić aktywność twórczą u uczniów. Dzięki czemu rozwijają wyobraźnię, inspirują się do poszukiwania nowych rozwiązań. W ten sposób rozwijamy postawę badawczą, co pobudza chęć do kreowania nowych płaszczyzn naszych możliwości. Nauczyciel pełni tu rolę osoby zachęcającej do działania i umożliwia dziecku umiejscowić jego wytwór wyobraźni w rzeczywistości. Aktywność twórcza przejawia się w ekspresji plastycznej, ekspresji konstrukcyjno- technicznej, ekspresji zabawowej i ekspresji słownej.

      Projekt zakładał stworzenie fikcyjnego miasteczka w kilku etapach:

      1) stworzenie przestrzeni miasta- mapa, budynki- praca plastyczna forma XXL na kartonach (projekt, szkic, praca w zespołach)

      2) wymyślenie mieszkańców- praca plastyczna, charakterystyka mieszkańców- praca pisemna

      3) wykonanie makiet domów- praca plastyczna technika mieszaną w zespołach

      4) wystawa prac plastycznych miasta i prezentacja mieszkańców

      Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w realizację projektu, a efekty ich pracy już wkrótce będzie można podziwiać na wystawie w szkolnym korytarzu. Zapraszamy też do galerii na stronie internetowej szkoły.

    • KONKURS RECYTATORSKI „TUWIMOLANDIA”
     • KONKURS RECYTATORSKI „TUWIMOLANDIA”

     • W poniedziałek w szkole 14.10. 2019 odbył się konkurs recytatorski „Tuwimolandia”.

      Przed licznym zgromadzonym gronem, zaprezentowało się 36 uczestników. Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania i z wielkim zaangażowaniem zarecytowali przed nami najbardziej znane wiersze poety Julian Tuwima. Jury w składzie: pani Anna Gorczyca, pani Katarzyna Sonntag i przedstawiciel samorządu Lena Kulczycka.

      Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę.

      W trakcie obrad jury wystąpiły przed publicznością szkolne warsztaty teatralne „Bravissimo” z etiudą „Lokomotywa”.

      Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy, że choć na chwilę poświęciły swój czas na zatracenie się w poezji. Już teraz zapraszamy na drugi konkurs szkolny „Tuwimolandii” w przyszłym roku.

       

       

       

    • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
     • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

     • Dnia 14 października 2019 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Święta Komisji Edukacji Narodowej. Czterdziestu dziewięciu pierwszoklasistów z klasy 1a i klasy 1b po programie artystycznym w obecności Dyrektora szkoły, grona pedagogicznego, społeczności szkolnej i rodziców złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie. Podczas ślubowania uczniowie zaprezentowali swoje talenty aktorskie i wokalne. Wykazali się dojrzałością i dużym zaangażowaniem. Występ dzieci zachwycił rodziców, którzy przygotowali dla nich upominki z bronowickim akcentem i słodki poczęstunek. W klasach wychowawcy pogratulowali uczniom i wręczyli im pamiątkowe dyplomy pasowania. Uroczystość przygotowali wychowawcy klas pierwszych mgr Bernadetta Szczypczyk ( klasa 1a) i mgr Magdalena Gąsienica-Ciułacz ( klasa 1b).

     • MAŁOPOLSKIE TALENTY

     • Harmonogram zajęć dla Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego prowadzonych  w  szkołach SP 119 i SP 158

      Gratulujemy wszystkim tym uczniom naszej szkoły, którzy zostali zakwalifikowani do zajęć w ramach projektu "Małopolskie Talenty". Już pod koniec września ruszają zajęcia Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone w szkołach SP 119 oraz SP 158. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach  otrzymali rodzice na Librusie.  Prosimy  o zapoznanie  się z poniższym harmonogramem zajęć.

      pozdrawiam

      Barbara Kucińska


      Harmonogram_zajec_w_CWUZ_w_SP119.doc

      Harmonogram_zajec_w_CWUZ_w_SP_158.doc

     • ZEBRANIA

     • Spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się:

      - dla klas I - IV  - 16 września 2019 roku o godz. 18:00

      - dla klas V - VIII -  17 września 2019 roku o godzinie 18:00.