• "DUMA I RADOŚĆ"

     • W dniu 19 października 2018r.  uczniowie klasa7B wraz z wychowawcą i katechetą reprezentowali naszą Szkołę w widowisku  „Dumy i Radości” organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.  Patriotyczny korowód reprezentantów szkół z województwa małopolskiego wyszedł ze Wzgórza Wawelskiego, gdzie uczestniczył w uroczystej Mszy świętej prowadzonej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskego.  Nasi siódmoklasiści w strojach krakowskich przemaszerowali ulicami miasta do Rynku Głównego, by stąd  dotrzeć  na główne obchody  uroczystości poświęconej 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości do Parku Jordana. Uroczystości zakończyły się niecodziennym piknikiem z grochówką. 
      wychowawca klasy 7B
      Barbara Kucińska
       
    • OBCHODY 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SP 50
     • OBCHODY 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SP 50

     • W naszej szkole obchody 100-lecia niepodległości rozpoczęliśmy 10 listopada 2017 roku, koncertem pieśni patriotycznych, w którym wzięły udział chóry wszystkich szkól z dzielnicy Bronowice.

      Przez cały rok realizujemy też zadania z programu „Szkoła Niepodległej” starając się zdobyć tytuł takiej właśnie szkoły.

      Zrealizowano:

      • "Narodowe" czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości .

      • Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości w 2017 r. i w 2018r.

      • Biało-czerwona w każdym oknie.

      • Przygotowanie projektu trasy turystycznej związanej z wydarzeniami lub ich bohaterami.

      • Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi.

      Zadania do zrealizowania:

      • Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę

      • Wolność odzyskaliśmy dzięki... – zorganizowanie debaty oksfordzkiej

      • Symbol Niepodległej – przygotowanie projektu graficznego śpiewnika wydanego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 200-lecia szkoły w Małych Bronowicach.

     • KARTKI DLA POWSTAŃCÓW

     • W ramach zajęć świetlicowych we współpracy z Samorządem szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Kartka Dla Powstańca.Dzieci pisały słowa wdzięczności dla bohaterów naszej Ojczyzny. Jest ogólnopolska akcja - BOHATEROM- Pamiętamy. W ten sposób udowadniamy, że pamiętamy o tych, którzy walczyli o wolność Polski. Dzieciom zostały przybliżona historia i losy uczestników Powstania Warszawskiego.  

     • WYCIECZKA ROWEROWA

     •  

      Klasa VI B uczciła 100 rocznicę  odzyskania niepodległości przez Polskę wycieczką rowerową na kopiec Marszałka  J.Piłsudskiego i na kopiec T.Kościuszki.

     • ŻONKILOWY MARSZ NADZIEI

     • 28 września 2018 r. uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w XXII Akcji „Pola Nadziei”. Pochód, który miał na celu ukazanie solidarności z osobami potrzebującymi opieki hospicyjnej, wyruszył spod Barbakanu. Na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich uczestników powitał metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który objął akcję honorowym patronatem. Następnie, na Plantach Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej odbyło się sadzenie żonkilowych cebulek. Utworzono wspólnie z innymi szkołami „Pole Nadziei” z 2200 sadzonek.

       

       

       

                                                                         

       

      Wydarzenie służyło promocji idei wolontariatu wśród społeczności Krakowa, ukazaniu radości, jaką daje pomoc drugiemu człowiekowi oraz uwrażliwieniu dzieci i młodzieży na los osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

    • DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
     • DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

     • 28 września 2018 r.  w naszej Szkole Podstawowej nr  50 odbyła się akcja  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
      Kilka dni wcześniej na tablicach informacyjnych nauczyciele matematyki wywiesili  materiały na temat obchodów  dnia  tabliczki mnożenia i wraz z uczniami przygotowali materiały pomocnicze.
      Akcja była prowadzona w tym dniu zarówno na lekcjach matematyki, jak i na dużych przerwach na korytarzu.
      Oprócz tradycyjnego odpytywania tabliczki mnożenia i dzielenia zostały zaprezentowane nowatorskie gry. Uczniowie klasy 7B wykonali trzy zestawy gier z tabliczką mnożenia.
      Największą atrakcją była gra z tekturowymi kłódkami, na których były zapisane działania, a uczniowie odpinali kluczyki z wynikami ze stojaczka i dopasowywali je do działań.
      Druga gra z wynikami  zapisanymi na  drewnianych spinaczach, które należało dopasować do działań na liście, także cieszyła się powodzeniem. Najtrudniejsza gra jesienna z działaniami na liczbach dwucyfrowych zapisanych na listkach  była wyzwaniem wielu uczniów.
       Uczniowie, którzy wykazali się dobrą znajomością tabliczki mnożenia otrzymali certyfikaty.
      Dzień z tabliczką mnożenia w naszej szkole  przyniósł wiele dobrych emocji i  skutecznie powtórzyły "zakurzoną" już tabliczkę mnożenia.
       
      koordynator akcji ŚDTM w Szkole Podstawowej nr 50 
      Barbara Kucińska
    • KONKURS PLASTYCZNY
     • KONKURS PLASTYCZNY

     • Temat konkursu plastycznego:

       

      Jan Paweł II, czyli jak Karol został Papieżem

       

       

      Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

       

      Młodsza grupa wiekowa - starsze dzieci przedszkolne, z klas 0
      uczniowie klas I i II szkół podstawowych

      Starsza grupa wiekowa - uczniowie klas III i IV szkół
      podstawowych

      Najstarsza grupa wiekowa - uczniowie klas V - VIII szkół
      podstawowych

      Warunki uczestnictwa

      - prace wykonuje grupa od 1 do 4 osób w jednej grupie wiekowej,

      - format nie mniejszy niż A3,

      - techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.,

      - konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,

      - format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac
      wykonywanych na szkle,

      - prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w regulaminie
      nie będą brane pod uwagę.

       

      Ocenianie prac

      Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę - obok wartości artystycznych - przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

       

      Etapy konkursu

      Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

      Etap szkolny - organizowany w szkole w poszczególnych klasach, typowanie do etapu dekanalnego
      po 3 prace z każdej grupy wiekowej.

      Etap dekanalny - organizowany jest przez Animatorów Dekanalnych Duszpasterstwa Dzieci
      i Młodzieży. Komisja wybiera
      po 3 prace z każdej grupy wiekowej, które kwalifikuje
      do etapu diecezjalnego.

      Etap diecezjalny - organizowany jest przez Wydział Katechetyczny. Komisję Konkursową, która wyłoni
      po 3 zespoły laureatów z każdej grupy wiekowej.

       

       

      Prace konkursowe proszę podpisać (rodzic) ołówkiem na odwrocie informacjami:

      imię, nazwisko, wiek, klasa wykonawcy oraz wypełnione oświadczenie rodziców

       

      https://katecheza.diecezja.pl/konkursy/diecezjalny-konkurs-plastyczny/

       

      Prace dostarczyć proszę do 28 września 2018 roku do katechety Agnieszki Goch.

     • MUNDURKI

     • MUNDURKI – I TURA ZAMÓWIEŃ


      1.    Dnia 3 września po klasach zostaną rozniesione mundurki. Rodzic/opiekun odbierający zamówienie potwierdza odbiór  na liście. Każdy produkt jest osobno zapakowany i podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka.  

      2.    Do odbioru są koszulki polo oraz bluzy z długim rękawem – BRAK kamizelek - odbiór w późniejszym terminie.

      3.    W kilku zamówieniach nastąpił błąd (dot. zamówionych koszulek polo fioletowych): kolor koszulek określiłabym bardziej jako różowy. W przypadku jeżeli rodzic nie akceptuje takiego koloru i nie odbiera koszulki, może za darmo złożyć zamówienie na inny kolor (fioletowego nie ma i już nie będzie) jednak musi poczekać aż firma wykona nową koszulkę.  

      4.    Osoby, które złożyły zamówienie w I turze ale NIE zapłaciły muszą złożyć nowe zamówienie według nowego sposobu składania zamówień.

      5.    Osoby które zapłaciły za zamówienie z opóźnieniem (czyli do 31.08) nie muszą składać nowych zamówień- jednak mundurki otrzymają z II turą.

      6.    W przypadku jakichkolwiek pytań – proszę zgłosić się do sekretariatu lub wysyłać wiadomości pod adres: mundurkisp50@gmail.com 

      MUNDURKI 2018/19 - II TURA ZAMÓWIEŃ

       

      ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:
      1.    Zamówienia składane są drogą elektroniczną za pomocą formularza do dnia 07.09.2018
      2.    Wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę (według formuły:1,2,3,4,5,6,7,8 wraz z oddziałem a;b;c;d)
      3.    Wpisać imię i nazwisko osoby wpłacającej za zamówienie
      4.    Wybrać z listy rozwijającej rodzaj produktu, rozmiar, kolor, ilość (ważne-nie wpisywać nic ręcznie, nie robić odstępów tzn. pustych wierszy)
      5.    Po uzupełnieniu - w czerwonym polu pojawi się suma do zapłaty.
      6.    Nadać nową nazwę dla pliku w formie:klasaNazwiskoImię ucznia (przykład: 1bKowalskiJan)
      7.    Gotowy formularz zamówienia wysłać na adres e-mail: mundurkisp50@gmail.com

      Tytuł wiadomościprzykład: 1bKowalskiJan


      8.    Prawidłowo złożone zamówienie będzie potwierdzone poprzez wiadomość zwrotną do dnia 10.09.2018
      9.    Opłatę należy uregulować na poniższe konto w terminie do 3 dni po wysłaniu zamówienia:

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 50
      ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków
      numer konta: 27 1020 2906 0000 1702 0309 0362

      Tytuł płatności: opłata za mundurek dla...(imię i nazwisko)… do klasy ….


      UWAGI:
      •    W przypadku zamówień dla rodzeństwa proszę o osobne pliki dla każdego dziecka
      •    Realizowane będą tylko opłacone zamówienia

      Formularz_zamowienia.xlsx

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018r.

      Klasy I - IV: godz.9:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych, następnie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej.

      Klasy V - VIII: godz. 9:45 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele p.w. Św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strzechą 18 w poniedziałek 3 września br. o godz. 18.30. W trakcie Mszy Świętej zostaną poświęcone tornistry, podręczniki i przybory szkolne uczniów klas pierwszych! Gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy uczniów wraz rodzicami, nauczycieli, pracowników i wszystkich sympatyków naszej szkoły!

         Okazja do spowiedzi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego:

      • W sobotę 1 września od 17.00 do 18.00
      • W poniedziałek 3 września od godz. 17.00 do rozpoczęcia Mszy Świętej.
     • Podręczniki do nauki Religii

     •  

      Informujemy, że podręczniki do nauki Religii nie są  objęte dotacją - należy zakupić je we własnym zakresie. Wykaz podręczników dla poszczególnych klas załączamy poniżej

       

      MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII

       NA ROK SZKOLNY 2018/2019

       

      Klasa: I

      Tytuł ćwiczenia:„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: II

      Tytuł ćwiczenia:„Kochamy Pana Jezusa”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: III

      Tytuł podręcznika i ćwiczenia:„Przyjmujemy Pana Jezusa”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: IV

      Tytuł podręcznika:„Słuchamy Pana Boga”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: V

      Tytuł podręcznika i ćwiczenia:„Wierzymy w Pana Boga”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: VI

      Tytuł podręcznika i ćwiczenia:„W Kościele umacniamy wiarę”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: VII

      Tytuł podręcznika i ćwiczenia (jeśli już będą):„Spotykamy się z żywym słowem”

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

      Klasa: VIII

      Tytuł podręcznika i ćwiczenia (jeśli już będą):„Żyjemy w miłości Boga"

      Autor: Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

      Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

       

     • Program Insta.Ling

     • Nasza szkoła przystąpiła do programu Insta.Ling

      Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

       Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek.        Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

      Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

      Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia poradzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

      Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji pod adresem: https://instaling.pl/instaling.php

     • Mundurki szkolne

     • Od poniedziałku (11.06.2018) do 22 czerwca  można składać zamówienia na mundurki szkolne. Mundurki można przymierzać przy portierni.

      Formularz zamówienia z dostępnymi rozmiarami i kolorami można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.

       

      Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie, po czym ( do 3 dni) dokonać płatności przelewem na konto bankowe podane w formularzu.

       

      Realizowane będą tylko opłacone zamówienia. Gotowe mundurki będzie można odbierać na początku września.

       

       

      FORMULARZ_ZAMOWIENIA_MUNDURKI.pdf

     • Pirackie show

     • Już koniec czerwca. Przed nami wakacje! Z pirackim uśmiechem na ustach ruszamy powoli na wakacyjny odpoczynek, a w pirackiej zabawie żegnamy szkołę. 

     • Laureaci "Brzechwałek"

     •  

      Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami międzyszkolnego konkursu recytatorskiego "Brzechwałki" zajmując trzy pierwsze miejsca! 

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       

     • Konkurs Talentów

     • Nasze uczennice z klasy 5a zajęły III miejsce w Dzielnicowym Konkursie Talentów wykonując utwór Caps Song.

      Serdecznie gratulujemy!

       

     • Zielona Szkoła w Górach Świętokrzyskich

     •  

      Uczniowie z klas IVb i Va w dniach 4-6 czerwca 2018r. odpoczywali w Górach Świętokrzyskich. W trakcie pobytu odwiedzili Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi, gdzie uczestniczyli w pokazach starożytnego hutnictwa, garncarstwa, plecionkarstwa itp. Kolejny dzień to wyjście na Łysą Górę i zwiedzanie Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Popołudniu uczniowie spotkali w „Babojagowie” świętokrzyską czarownicę, zbója Madeja, i nieźle wystraszyli się w tunelu strachu. Ostatni dzień to zwiedzanie Zamku w Chęcinach, a następnie niezapomniana zabawa w Centrum Nauki Leonardo da Vinci – obiektu, który popularyzuje naukę. Na zielonej szkole w Górach Świętokrzyskich uczniowie atrakcyjnie spędzili czas wolny, wiele się nauczyli i świetnie się bawili.

       

       

     • Nietypowe lekcje przyrody

     • Powiedz – usłyszę, pokaż – zapamiętam, pozwól działać –zrozumiem (Konfucjusz)

      Podczas nietypowych lekcji przyrody, uczniowie klas szóstych, zabrali nas w podróż dookoła świata. Przedstawiając projekty edukacyjne „Strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi” udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Mieliśmy możliwość między innymi poczuć się jak w prawdziwym lesie równikowym, zakosztować przysmaków charakterystycznych dla najdalszych miejsc na świecie oraz z zaciekawieniem posłuchać opowieści podróżników z najbardziej nieznanych i tajemniczych zakątków świata. Realizując niniejsze projekty, uczniowie wykazali się kreatywnością, pomysłowością i efektywnością.

       

     • Noc w szkole, czyli maraton filmowy

     •  

       

       

      W Szkole Podstawowej nr 50 zorganizowano po raz pierwszy nocny maraton filmowy dla klasy IVb.

       

      Spotkanie rozpoczęło się w piątek 18 maja o godzinie 19.00 i trwało do godz. 8.30 w sobotę 19 maja. W sali lekcyjnej nr 17 rozłożono materace,  przyniesione przez uczniów śpiwory, koce, poduszki na wypadek ataku senności i rozpoczęło się oglądanie przygotowanych filmowych adaptacji lektur: „Mikołajek”, „Tajemniczy ogród”, „Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa”.

       

      Kolejną atrakcją było wspólne przygotowanie kolacji, a rano śniadania.  Prawie wszyscy dzielnie wytrwali do końca ostatniego filmu, który skończył się ok. godz. 2.30 rano. 


      Maraton okazał się nie tylko świetną zabawą, ale również nowym doświadczeniem dla uczniów, którzy mogli spędzić czas w murach szkoły w tak nietypowych okolicznościach.