• INFORMACJA

     • Dyrektor Szkoły informuje, że od 1 marca 2015r. nie ma osoby przeprowadzającej dzieci na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej.
      Nie wiadomo czy w najbliższym czasie uda się zorganizować przeprowadzanie uczniów.
      Prosimy rodziców o wzmożoną ostrożność w tym rejonie.
      Dyrektor Szkoły

      Anna Żelawska

    • ZAPISY DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2015/2016
     • ZAPISY DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2015/2016

     •  

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie ul. Katowicka 28 informuje, że

      zgodnie z obecnymi przepisami naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie I rozpoczynają dzieci urodzone

      od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci urodzone w roku 2009

       

       

      Rekrutacja trwa od 9.03 do 31.03.2015r.

       

      Zapisu należy dokonać drogą elektroniczną poprzez

      Portal Edukacyjny Miasta Krakowa (tutaj)

       

      w zakładce

       

      Wydrukowane podanie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

       

      Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu.

       

      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci na wniosek rodzica z zgodnie z ustalonymi kryteriami:

      1. Kandydaci którzy mają rodzeństwo w SP 50

      2. Kandydaci którzy ukończyli klasę „0”

      3. Kandydaci których rodzice są pracownikami SP 50

      4. Pozostali kandydaci w miarę wolnych miejsc

       

       

       

      Dzień otwarty naszej szkoły odbędzie się 7 marca 2015r,

      w godzinach: 10:00-12:00.

      Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi.

       

       

       

       

       

       

    • ZIMA W SZKOLE
     • ZIMA W SZKOLE

     • W czasie ferii zimowych -  czyli od 16 do 28 lutego 2015r. w szkole będą zorganizowane zajęcia dla uczniów.

      Zajęcia będą bezpłatne, rodzice ponoszą tylko koszt ewentualnych wyjść i wycieczek.

      Obiad może być zorganizowany w formie cateringu dla chętnych.

       

      Możliwy czas pobytu uczniów klas 0-III  to 8 godz. ( 8:00- 16:00 ), a uczniów klas starszych 6 godz. ( 8:00-14:00)

      Zgłoszenia uczniów należy dokonać w sekretariacie szkoły do 16 stycznia 2015r. podając dokładnie termin pobytu dziecka, ilość godzin i korzystanie z obiadu.

      Przy zgłoszeniu należy pobrać  kartę wypoczynku.

      Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 6 lutego 2015r.

    • 1% podatku
     • 1% podatku

     • Społeczność Szkoły Podstawowej nr 50 im. Wł. Tetmajera w Krakowie serdecznie dziękuje za przekazanie w poprzednich latach 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

      W 2013 roku uzyskaliśmy kwotę 8129,70 gr. przekazaną przez 69 podatników.

      Każdemu z Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy podziękować imiennie.

      Okazane przez Państwa wsparcie przyczynia się do poprawy warunków i podnoszenia poziomu kształcenia w naszej szkole.
       

      Prosimy o wsparcie naszej szkoły również w tym roku.

       

      Środki zbieramy za pośrednictwem STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOŁY MAŁOPOLSKA

      (Szczegóły w zakładce Wsparcie dla szkoły_1%podatku)

      Program do rozliczeń podatkowych.
       


       

       

     • DZIEŃ OTWARTY

     • Uprzejmnie informujemy, że "Dzień otwarty" dla rodziców uczniów naszej szkoły, został przeniesiony z 8 grudnia  na 15 grudnia. Zapraszamy chętnych rodziców w godzinach 18:00 - 19:00.

    • ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE
     • ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE

     • Bardzo serdecznie zaprazzmy na uroczystość "Śpiewajmy razem oddając cześć Ojczyźnie", która odbędzie się w kościele św. Antoniego w Bronowicach.

      Program:

      15:45 - złożenie kwiatów po tablicą

      16:00 - Msza św.

      Po mszy św. zapraszamy na współne śpiewanie!

     • DZIEŃ OTWARTY

     • Zapraszamy rodziców naszych uczniów na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 20 października,  od godz.18.00 do godz.19.00.

      Na godzinę 17:30 bardzo gorąco zapraszamy:

      - rodziców klas pierwszych na spotkanie z p. psycholog Katarzyną Wnęk - Joniec. Temat spotkania: "Jak wspomóc dziecko na progu pierwszego etapu edukacyjnego"

      - rodziców klas IV  na spotkanie z p.psycholog  Ewą Pohorecką. Temat spotkania: "Klasa IV - pierwszy szkolny przełom".

     • Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska

     • Witam,
      Dnia 9 października o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie Społecznego Komitetu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska.
      W programie między innymi organizacja zajęć sportowych poprzez UKS.
      Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych rodziców.
      Z poważaniem
      Dyrektor SP 50

      Anna  Żelawska

     • MUNDURKI SZKOLNE

     • Od 8 października 2014r. wszyscy uczniowie zobowiązani są nosić mundurki szkolne.

      Brak mundurka ma znaczący wpływ na ocenę zachowania ucznia.

      Wszystkie zamówione mundurki są do odbioru u p. woźnego.

     • ZAJĘCIA Z ETYKI

     • ZAJĘCIA Z ETYKI

       

      Uczniowie klas ”0”-II  piątek godz. 12:45 sala 12

      Uczniowie klas III-VI piątek godz. 14:30 sala 19

     • KONSULTACJE SPOŁECZNE - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

     • Konsultacje społeczne kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli

       

       

      Szanowni Państwo!

       

      Kierując się opiniami dyrektorów przedszkoli oraz propozycjami zgłoszonymi przez rodziców, stworzono katalog 21 kryteriów rekrutacyjnych.

      Wspólnie z mieszkańcami Krakowa Prezydent Miasta Krakowa chce stworzyć katalog sześciu kryteriów (zgodnie z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), który możliwie jak najbardziej spełni oczekiwania społeczne.

      Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Prosimy o wskazanie sześciu istotnych dla Państwa kryteriów. W ankiecie istnieje również możliwość zaproponowania dodatkowych kryteriów.

      Ankieta dostępna będzie do końca października na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=43693
      (zakładka: Inne usługi/ Ankieta internetowa).

       

      Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

     • BUDŻET OBYWATELSKI

     • BUDŻET OBYWATELSKI
      27 WRZEŚNIA - 5 PAŹDZIERNIKA
       
      ODDAJ SWÓJ GŁOS NA PROJEKTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W BRONOWICACH MAŁYCH - DZIELNICA VI
       
      W BUDŻECIE DZIELNICY VI- PROJEKT NR 15 - Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej nr 50
       
      W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA- PROJEKT NR 65 - Angielski bezpłatnie 5 razy w tygodniu
       
      Głosować może każdy kto ukończył 16 rok życia, należy tylko podać swój PESEL, nie będzie sprawdzane miejsce zamieszkania czy zameldowania.
       
      Głosować można przez Internet:
       
      lub w Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Katowickiej 28 i w innych punktach na terenie miasta w terminach:
       
      27.09.2014 r. sobota 8.00 - 12.00
      28.09.2014 r. niedziela 16.00 - 20.00
      29.09.2014 r. poniedziałek 16.00 - 20.00
      30.09.2014 r. wtorek 8.00 - 12.00
      01.10.2014 r. środa 17.00 - 19.00
      02.10.2014 r. czwartek 17.00 - 19.00
      03.10.2014 r. piątek 17.00 - 19.00
      04.10.2014 r. sobota 17.00 - 19.00
      05.10.2014 r. niedziela 09.00 - 11.00
       
      Głos będzie ważny, gdy wybierzemy 5 projektów w części dzielnicowej (najpotrzebniejszemu według nas dajemy 5 punktów, pozostałym 4,3,2,1) oraz 5 projektów w części miejskiej.
       

      GŁOSUJ, TO SIĘ OPŁACA

     • SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

     •  Zapraszamy na  rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się:

      ●      KL. IV, V, VI - 15 IX 2014r. ( poniedziałek) godz. 18.00

      ●      KL. „0”, I, II, III - 16 IX 2014r. ( wtorek) godz. 18.00

     • Karta zapisu dziecka na świetlicę szkolną

     • Zapisy dzieci na świetlicę w roku szkolnym 2014/2015

      Przyjmowanie dzieci na świetlicę szkolną następuję po złożeniu u wychowawcy świetlicy Karty zapisu. W związku z bardzo dużą ilością dzieci, uczęszczających do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie rodziców samotnie wychowujących lub obojga pracujących (konieczna pieczątka zakładu pracy).

      Jednocześnie informujemy, iż szkoła nie odmówi opieki pozostałym dzieciom,  jednak wyłącznie na zasadach ustalonych z wychowawcami świetlicy (konieczne podanie konkretnego dnia i godziny przebywania dziecka w świetlicy).

       

      Prosimy, aby przed złożeniem Karty zapisu zapoznać się z Regulaminem świetlicy szkolnej.

       

      KARTA__ZAPISU__DZIECKA__DO__SWIETLICY.pdf

      REGULAMIN_SWIETLICY_PRZY_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_NR_50_W.pdf

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godzienie 10:00. Przed uroczystościami w szkole zapraszamy wszystkich na Mszę św. w kościele św. Antoniego w Bronowicach Małych, o godzienie 8:30.

       

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego w SP 50 odbędzie się 27 czerwca 2014r. o godz. 10:00. Na godzinie 8:30 zapraszamy na mszę św. w kościele p.w św. Antoniego w Bronowicach Małych.