• ODNAWIAMY NASZE BOISKO
     • ODNAWIAMY NASZE BOISKO

     •  

      W sobotę 14 czerwca od godz. 9:00 odnawiamy nasze boisko.
      Teren zostanie wyrównany i zasiejemy nową trawę.
      Akcję organizuję RADA RODZICÓW.
      Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do pomocy.
      Należy zabrać ze sobą metalowe grabki i dobry humor.

       

      Z poważaniem Dyrektor Szkoły
                                   

       

    • LATO W SZKOLE
     • LATO W SZKOLE

     •  

      Zapraszamy do udziału w akcji „Lato w szkole” organizowanej  w okresie pierwszych  pięciu tygodni wakacji:


      1.    30-06-2014 - 04-07-2014
      2.    07-07-2014 -  11-07-2014
      3.    14-07-2014 – 18-07-2014
      4.    21-07-2014 – 25-07-2014
      5.    28-07-2014 – 01-08-2014


      Możliwość korzystania z obiadów za odpłatnością .
      Zapisy w sekretariacie szkoły do 09-06-2014.  

       

     • Spotkanie z psychologiem


     • Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli  na spotkanie z psychologiem Panią EWĄ POHORECKĄ - Dyrektorem Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej 19.05. 2014r.  godz. 17.00. Tematem spotkania będzie:
      „Budowanie właściwych relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami”.

       

     • ZEBRANIE PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS

     • Zebranie z rodzicami uczniów przyszłorocznych klas I SP 50 ( rok szkolny 2014/2015)
      odbędzie się 04-06-2014r. o godz. 17:00.

      Zebranie z rodzicami uczniów przyszłorocznej klasy „0” SP 50 ( rok szkolny 2014/2015)
      odbędzie się 04-06-2014r. o godz. 17:30.

       

     • Ewaluacja zewnętrzna

     • W dniach 07.05 - 20.05. 2014r. w naszej szkole odbywać się będzie ewaluacja zewnętrzna - badanie pracy szkoły. W tym czasie przeprowadzane będą ankiety i wywiady z dyrektorem, nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami.

      Rodzice i uczniowie, którzy nie zostaną zaproszeni do udziału w ankiecie lub wywiadzie, a chcieliby w nich uczestniczyć proszeni są o zgłoszenie się do dyrektora szkoły.

    • FESTYN BRONOWICKI
     • FESTYN BRONOWICKI

     • Szkoła nasza nr 50 podwoje swe otworzy
       dla szkolnej gawiedzi, sympatyków i przyjaciół,
       którzy w miłej atmosferze czas mają ochotę spędzić,
       ciast i potraw rozmaitych bronowickich pokosztować
       i relaksu w cieniu starych kasztanów zażyć
      .

       

      Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców SP 50 w Krakowie zaprasza na doroczny

      XX FESTYN BRONOWICKI, który odbedzie się 10 maja 2014 r w godzinach od 15:00 do 19:00


      ZAPRASZAMY I OCZEKUJEMY

    • KRYTERIA REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH
     • KRYTERIA REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH

     • KRYTERIA REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH
      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50
      NA ROK SZKOLNY 2014/2015

      1.    Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 50 przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty

      2.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP 50 mogą zostać przyjęci do klasy I na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustalonymi kryteriami:


      Kryteria rekrutacyjne dla uczniów mieszkających poza obwodem szkolnym:

      Uczniowie, którzy mają rodzeństwo  w SP 50 5 punktów
      Uczniowie, którzy ukończyli klasę „0” w SP 50 2 punkty
      Uczniowie, których  rodzice są pracownikami  SP 50 8 punktów

       

      3.    Komisja rekrutacyjna może przyznać dodatkowe 3pkt kandydatom, których rodzice są zasłużeni dla szkoły lub szczególnie związani z lokalną społecznością . W pozostałych przypadkach decyduje kryterium losowe.
      4.    Terminy składania dokumentów: 1 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r.
      5.    Terminy postępowania rekrutacyjnego: 1 marca 2014 r. – 23 kwietnia 2014 r.
      6.    Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi
      23 kwietnia br. o godz. 9.00.
      7.    Terminy rekrutacji uzupełniającej : 24 kwietnia 2014 r.– 30 maja  2014

       

    • ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014/2015
     • ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie ul. Katowicka 28 informuje, że od 1 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego (klasa 0) i klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

      Zgodnie z obecnymi przepisami obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci urodzone w 2009r. (pięciolatki). Natomiast obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2007 (siedmiolatki) oraz dzieci urodzone od 01.01.2008 do 30.06.2008r.(sześciolatki). Rodzice dzieci urodzonych od 01.07.2008 do 31.12.2008 r. decydują o pójściu dziecka do klasy I lub klasy „0”.
       
      Zapisu należy dokonać drogą elektroniczną poprzez Portal Edukacyjny Miasta Krakowa w

       zakładce     lub     
       

      W związku z obowiązkiem prowadzenia przez szkołę monitoringu  realizacji przez  dzieci z rejonu obowiązku szkolnego ( ustawa o systemie oświaty art. 14 b) prosimy o informację o wybranej przez Państwa szkole lub przedszkolu.

      Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
      Tel: 12 637 14 57

    • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

     • Z okazji Dnia Babci i Dziadka wszystkie dzieci z  klas początkowych przygotowały krótkie przedstawienia, na których podziękowały swoim kochanym Babciom i Dziadkom za ich miłość i cierpliwość. Cieszymy się, że goście dopisali i czekamy na nich już za rok.

    • WIELKI SUKCES
     • WIELKI SUKCES

     • Zespół „Detektywi” – Franciszek Pędziwiatr i Kosma Mazurkiewicz uczniowie klasy VI naszej szkoły zostali laureatami konkursu Tesco dla Szkół:„Talent do niemarnowania” i zdobyli I nagrodę w kategorii: „Najbardziej utalentowani filmowcy”.
      Pomysłowość i talent uczniów zespołu „Detektywi” wywarł bardzo duże wrażenie na jurorach.

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ich rodzicom, oraz opiekunowi p. Katarzynie Lach.
      Dzięki nim nasza szkoła otrzyma wspaniałą nagrodę: PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ.
      Cieszymy się bardzo i dziękujemy !! !!

       

    • 1% podatku
     • 1% podatku

     • Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 im. Wł. Tetmajera w Krakowie serdecznie dziękują za przekazanie w poprzednich latach 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
      Okazane przez Państwa wsparcie przyczynia się do poprawy warunków i podnoszenia poziomu kształcenia w naszej szkole.
      Prosimy o wsparcie naszej szkoły również w tym roku.
      (Szczegóły w zakładce
      1%podatku)
      Z życzeniami wszelkiej pomyślności: Anna Żelawska – dyrektor SP 50
                                                             Rada Rodziców SP 50

       

    • ZIMA W SZKOLE
     • ZIMA W SZKOLE

     • Zima w szkole!

      W czasie ferii zimowych -  czyli od 03 do 16 lutego  w szkole mogą być zorganizowane zajęcia dla uczniów.
      Zajęcia będą bezpłatne, rodzice ponoszą tylko koszt obiadu – 8 zł i ewentualnych wyjść i wycieczek.
      Możliwy czas pobytu uczniów klas 0-III  to 8 godz. ( 8:00- 16:00 ),
      a uczniów klas starszych 6 godz. ( 8:00-14:00)

      Wstępnego zgłoszenia ucznia należy dokonać w sekretariacie szkoły do 10 stycznia podając dokładnie termin pobytu dziecka, ilość godzin i korzystanie z obiadu.
      Akcja „Zima w szkole” zostanie zorganizowana jeżeli zgłosi się wystarczająca liczba uczniów.
      Rodzice uczniów uczestniczących w akcji będą proszeni o wypełnienie kart kwalifikacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 3 Rozporządzenia MEN z dnia 21-01-1997r.
      – Karty w sekretariacie szkoły

       

    • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
     • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

     • W naszej szkole 11.12.2013 będziemy wspominać życie i twórczość naszego patrona - Włodzimierza Tetmajera. W tym dniu czeka nas wspólna podróż do czasów dawnych Bronowic.

      W programie:

      8:00 -  Msza Św. dziękczynna za życie i dzieło Włodzimierza Tetmajera w Kościele św. Antoniego w Bronowicach Małych przy ul. Pod Strzechą 16


      10:00 – Program artystyczno-patriotyczny uczniów SP 50
                     Występ animatora kultury ludowej z gminy Zielonki Władysława Kuśmierczyka

      11:00 – Uroczysta sesja Naukowa:
                     Włodzimierz Tetmajer i jego działalność polityczna- prof. Dr hab. (UJ) Stanisław Grodziski
                     Walory patriotyczne w twórczości Wł. Tetmajera– mgr Roman Szatko

      12:00 - Dyskusja z uczniami szkoły „ Rola Patrona Szkoły w drodze Polaków do Niepodległości”
                    dr A. Kosiniak-Kamysz, dr K. Baścik, mgr Roman Szatko
       

     • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

     • W dniu 05.11.2013 odbyło się ślubowanie klas pierwszych.  W tym dniu dzieci z klasy pierwszej a i b udowodniły, że są już gotowe aby stać „stuprocentowymi” uczniami Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie. Zaprezentowały przygotowane programy artystyczne. Całość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Marcin Bartosik. Na ślubowanie przybyli Włodzimierz Tetmajer (w tej roli wystąpił Kasper Kądziołek) i Anna Tetmajerowa (Weronika Sułek),którzy uświetnili swoją obecnością to szkolne święto.  Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor mgr Annę Żelawską.

    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
     • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     • "ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ"

      Zapraszamy wszystkich do uczczenia Święta NIepodległości poprzez wspólne śpiewanie w kościele pw. Św. Antoniego w Bronowicach Małych (ul. Pod Strzechą16) 10 listopada 2013r. o godz. 11:45.

      Program:

      • 11:45 Przybycie pocztów sztandarowych szkół DZielnicy VI, złożenie kwiatów Ku chwale mieszkańców Bronowic MAłych, odśpiewanie hymnu.
      • 12:00 Msza św. i intencji Ojczyzny.
      • 12:45 Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek żołnierskich i niepodległościowych.

       

       

       

       

     • DNI OTWARTE

     • Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na dni otwarte, 21 października od godz. 18:00 do 19:00.

      Rodziców dzieci wybranych klas (wcześniej poinformowanych), zapraszamy na spotkanie z wychowawcami oraz psychologiem.

      Jednocześnie informujemy, o zmianie godziny spotkania z psychologiem dla rodziców dzieci z klas pierwszych. O godz. 17:30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas pierwszych, a o godz. 18:00 - spotkanie z psychologiem. Możliwość indywidualnych rozmów z wychowawcą będzie po tym spotkaniu (ok. godz.18:30).

    • SZKOLNY PLAC ZABAW - WYGRALIŚMY !!
     • SZKOLNY PLAC ZABAW - WYGRALIŚMY !!

     • Uczniowie, Dyrektor, Nauczyciele, Rada Rodziców, oraz cała społeczność SP 50 serdecznie dziękują wszystkim którzy oddali swój głos na Plac Zabaw przy SP 50 w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy VI.
      Z radością informujemy, że nasz projekt zdobył największą ilość głosów.
      Mamy nadzieję, że zostanie on niezwłocznie zrealizowany.

      WYNIKI GŁOSOWANIA W BRONOWICACH
      1. 1353 punkty: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50
      2. 1017 punkty: Amfiteatr na Widoku – miejsce życia społecznego
      3. 716 punktów: Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka
      4. 381 punktów: Zamontowanie progów zwalniających na ul. Na Błonie w Krakowie
      5. 355 punktów: Modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Sołtysa Dytmara
       

      Zapraszamy do odwiedzenia strony interentowej Dzielnicy VI Krakowa:

      http://www.dzielnica6.krakow.pl/news/show/70-budzet-obywatelski-znamy-zwyciezce/